Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wybory


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Wybory

Komunikat Termin ważności

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I

z dnia 10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:Pełna treść komunikatu w załączniku.

od 2020-06-24 do 2020-07-30

POSTANOWIENIE NR 121/2020 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 121/2020
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:


§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 czerwca 2020 r., w terminie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 20 czerwca 2020 r.


§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).


§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz

od 2020-06-24 do 2020-07-30

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 120/2020
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:


§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu poznańskiego, w mieście na prawach powiatu Poznaniu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 457 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz

od 2020-06-24 do 2020-07-30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP 2020

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Prezydent Miasta Poznania podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i w przypadku zarządzenia ponownego głosowania na dzień 12 lipca 2020 r.:

CZĘŚĆ I obwody 1 - 39, 228 - 234

CZĘŚĆ II obwody 40 - 71, 235 - 238

CZĘŚĆ III obwody 72 - 107, 239 - 244

CZĘŚĆ IV obwody 108 - 147, 245

CZĘŚĆ V obwody 148 - 187, 246 - 250

CZĘŚĆ VI obwody 188 - 227, 251

Nagłówek i stopka

od 2020-06-12 do 2020-07-31

Miejsca i zasady umieszczania na terenie miasta Poznania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

KOMUNIKAT
Miasta Poznania

w sprawie wyznaczenia miejsc i zasad umieszczania na terenie miasta Poznania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. na podstawie art. 114 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.684, 1504 oraz z 2020 poz. 568) i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się na terenie miasta Poznania miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych i lampach oświetleniowych w okresie od dnia 5 czerwca do dnia 26 czerwca 2020 roku (12 lipca 2020 - II tura), zgodnie z lokalizacjami podanymi w pkt 1 i 2.

Pełen tekst komunikatu

Informuje się, że urzędowe obwieszczenia i komunikaty umieszczane będą:

od 2020-06-08 do 2020-08-16