Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 16.11.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 (parter) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 (piętro XII), oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 16/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia /wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-11-16 do 2022-12-06

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Zieliniec, ul. Darniowa, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 14 działek na rzecz jednego nabywcy

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Darniowej - obręb Głowieniec arkusz 07

działka 3/122 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/123 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/124 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/125 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/126 (RIVa) pow. 718 m2

działka 3/127 (RIVa) pow. 717 m2

działka 3/128 (RIVa) pow. 701 m2

działka 3/133 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/134 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/135 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/136 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/137 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/138 (RIVa) pow. 700 m2

działka 3/140 (RIVa, RV) pow. 701 m2

powierzchnia łączna 9909 m2, KW PO2P/00111076/5.

Działki są sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 28 listopada 2022 r.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-10-03 do 2022-12-05