Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania położoną przy ul. Wojciecha Bąka i Strzegomskiej - Zarządzenie Nr 389/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.04.2021 r.

od 2021-04-30 do 2021-06-06

Prezydent Miasta Poznania informuje o podjęciu w dniu 21.04.2021 r. Zarządzenia Nr 360/2021/P w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.

Prezydent Miasta Poznania informuje o podjęciu w dniu 21.04.2021 r. Zarządzenia Nr 360/2021/P  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.

od 2021-04-23 do 2021-05-14

UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

  • Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),
  • W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,
  • W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
od 2021-04-14 do 2021-06-30

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilczak, ul. Czapla - teren zabudowy mieszkaniowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Czaplej - obręb Winiary arkusz 26 działka 14/2 (S-RV) - pow. 789 m2 KW PO1P/00029737/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 10 czerwca 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-04-14 do 2021-06-17

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Świerczewo, ul. Śmiełowska - działka 97/1 oraz działka 97/2 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Śmiełowska - obręb Dębiec arkusz 09 działka 97/1 (RV) pow. 646 m2 KW PO2P/00111168/7,

- ul. Śmiełowska - obręb Dębiec arkusz 09 działka 97/2 (dr, RV, RVI) pow. 774 m2 KW PO2P/00111168/7.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 6 maja 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 13 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-04-02 do 2021-05-13

obwieszczenie o niewykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia, że Miasto Poznań powzięło zamiar użycia nieruchomości położonej w Poznaniu przy  ul. Jana Pawła II - obr. Rataje ark. 02 działak 41/2, na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

od 2021-03-16 do 2021-06-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilda, ul. Saperska 14a - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Poznaniu:

ul. Saperska 14a - obręb Wilda arkusz 20 działka 83/2 (Bp) pow. 585 m2, działka 83/3 (dr) pow. 86 m2 - pow. łączna 671 m2 KW PO2P/00077717/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 maja 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-03-19 do 2021-05-20