Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że z dniem 6 grudnia 2021 r. wywieszony został w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20 na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

od 2021-12-06 do 2021-12-27

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że z dniem 6 grudnia 2021 r. wywieszony został w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20 na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 22, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

od 2021-12-06 do 2021-12-27

Wykaz nieruchomości

Prezydent Miasta Poznania informuje o podjęciu w dniu 26.11.2021 r. Zarządzenia Nr 883/2021/P i Nr 884/2021/P   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

od 2021-12-07 do 2021-12-28

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. L. Dobrzyńskiej-Rybickiej - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej - obręb Golęcin arkusz 14:

działka 1/169 (RIVb) pow. 401 m2

działka 1/170 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/171 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/172 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/173 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/174 (RIVb) pow. 411 m2

powierzchnia łączna 2000 m2, KW PO1P/00318233/8

Działki są sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy. 

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 3 lutego 2022 r.

Przetarg odbędzie się 10 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-12-01 do 2022-02-10

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Ławica, ul. Wyszomierska 5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Poznaniu:

ul. Wyszomierska 5 - obręb Ławica arkusz 4 działka 190 (Bp) pow. 1649 m2 KW PO1P/00004017/4.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 20 stycznia 2022 r.

Przetarg odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-11-24 do 2022-01-27

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 2 - Zarządzenie Nr 851/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.11.2021 r.

od 2021-11-16 do 2022-01-19

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ulic: Hetmańskiej i Unii Lubelskiej - Zarządzenie Nr 850/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.11.2021 r.

od 2021-11-16 do 2022-01-19

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ul. Olsztyńskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Olsztyńskiej

obręb Krzyżowniki arkusz 15:

działka 109/13 (RVI) pow. 5187 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/14 (RVI) pow. 4880 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/15 (RVI) pow. 4946 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/16 (RVI) pow. 2647 m2 KW PO1P/00042594/0

obręb Krzyżowniki arkusz 16:

działka 97/86 (RIVa, RV, RVI) pow. 3890 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 97/87 (RVI) pow. 4840 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 97/88 (RVI) pow. 1678 m2 KW PO1P/00042594/0

pow. łączna 28 068 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 grudnia 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-10-06 do 2021-12-09

UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),

-   W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,

-   W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Jeżeli, pomimo powyższego zalecenia, na przetarg stawią się również osoby towarzyszące, to nie gwarantujemy, że będą mogły one uczestniczyć w przetargu. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy łączna liczba członków Komisji, uczestników przetargu oraz osób im towarzyszących nie przekroczy obowiązującego limitu osób dla danej sali. Natomiast w przypadku przekroczenia limitu, osoby towarzyszące będą musiały przejść do sali sąsiedniej (jeśli będzie wolna) lub opuścić budynek Urzędu.

od 2021-04-14 do 2022-02-28