Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, ul. Unii Lubelskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, położona w Poznaniu:

ul. Unii Lubelskiej

obręb Żegrze arkusz 15

działka 5/6 (Bp) pow. 16 996 m2 KW PO2P/00105640/5

działka 5/13 (RIVa) pow. 3540 m2 KW PO2P/00116144/8, pow. łączna 20 536 m2

działka 5/14 (RIVa) pow. 1329 m2 KW PO2P/00116144/8 w udziale 1/2 części.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-30 do 2020-10-15

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej - Rybickiej - teren pod zabudowę jednorodzinną szeregową (6 działek do sprzedaży łącznie na rzecz jednego nabywcy)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybyckiej obręb Golęcin arkusz 14

działka 1/156 (RIVb) pow. 454 m2

działka 1/157 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/158 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/159 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/160 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/227 (RIVb) pow. 454 m²

powierzchnia łączna: 2 096 m2 KW PO1P/00318233/8

Działki sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 września 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-29 do 2020-10-05

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Antoninek, rejon ul.Darniowej (działka 3/145) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/145 (RIVa, RV) pow. 1718 m2 KW PO2P/00111076/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 3 września 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-24 do 2020-09-10

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ul. Dąbrowskiego i Żuraszka - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Jana Henryka Dąbrowskiego i Zygmunta Żuraszka

obręb Krzyżowniki arkusz 16 działka 99/30 (RVI) pow. 3362 m2 KW PO1P/00115875/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 września 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 21 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-17 do 2020-09-21

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Górczyn, ul. Wąwozowa (działka 161/1 i działka 161/2) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

-      ul. Wąwozowa obręb Górczyn arkusz 21 działka 161/1 (N) pow. 760 m2 KW PO1P/00101765/2;

-      ul. Wąwozowa obręb Górczyn arkusz 21 działka 161/2 (N) pow. 686 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 sierpnia 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-24 do 2020-08-27

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Antoninek, rejon ul. Darniowej (działka 3/131 i działka 3/132) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/131 (RIVa) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5;

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/132 (RIVa) pow. 835 m2 KW PO2P/00111076/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 24 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-21 do 2020-08-24

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej - teren pod zabudowę jednorodzinną szeregową (6 działek do sprzedaży łącznie na rzecz jednego nabywcy)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Literackiej i Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej

obręb Golęcin arkusz 14

działka 1/151 (RIVb) pow. 454 m2

działka 1/152 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/153 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/154 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/155 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/226 (RIVb) pow. 454 m2

powierzchnia łączna: 2 096 m2 KW PO1P/00318233/8

Działki sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 10 września 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 17 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-15 do 2020-09-17

Rekomendacje dla uczestników przetargów dotyczące zasad bezpieczeństwa

Rekomendacje dla uczestników przetargów dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania przetrargów na sprzedaż nieruchomości, w związku z obowiązującym stanem epidemii.

od 2020-07-01 do 2020-08-31