Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Emilii Waśniowskieji Lirycznej - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Emilii Waśniowskiej i Lirycznej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/810 (RV) - pow. 2632 m2 KW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-06-22 do 2021-08-26

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Ławica, ul. W. Bąka i ul. Strzegomska - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod teren usług rezerwowany na projektowany obiekt handlowy, położonej w Poznaniu:

ul. Wojciecha Bąka i ul. Strzegomska obręb Ławica arkusz 09

działka 3/790 (dr) pow. 51 m2 KW PO1P/00270145/5

działka 3/792 (dr) pow. 294 m2 KW PO1P/00270145/5

pow. łączna 345 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-06-07 do 2021-08-05

UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

  • Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),
  • W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,
  • W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
od 2021-04-14 do 2021-08-31