Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej działka 41/4, działka 41/5 i działka 43, teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Halnej i Łomnickiej - obręb Golęcin arkusz 18 działka 41/4 (RVI) pow. 679 m2 KW PO1P/00115848/9

- rejon ul. Halnej i Karpackiej - obręb Golęcin arkusz 18 działka 41/5 (RVI) pow. 679 m2 KW PO1P/00115848/9

- rejon ul. Łomnickiej i Karpackiej - obręb Golęcin arkusz 18 działka 43 (Bp) pow. 1380 m2 KW PO1P/00115848/9.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 25 stycznia 2024 r.

Przetargi odbędą się 1 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-11-24 do 2024-02-01

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: Podolany, ul. Strzeszyńska 268

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej  w Poznaniu:

ul. Strzeszyńska 268 obręb Strzeszyn arkusz 16:

działka 65 (B) pow. 551 m2 KW PO1P/00075540/7

działka 66 (B) pow. 69 m2 KW PO1P/00287472/8

powierzchnia łączna: 620 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 4 stycznia 2024 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr 2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-10-20 do 2024-01-11

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 5

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania:

- Wrocław, ul. Jana Długosza 5 - lokal mieszkalny nr 5 - obręb Karłowice arkusz 19 działka 12/6 (B) pow. 176 m2 KW WR1K/00091059/2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 grudnia 2023 r.

Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać: 17 listopada 2023 r. oraz 1 grudnia 2023 r. w godz. 10.30-11.30.

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-10-11 do 2023-12-14

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Łazarz, u zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej, teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Poznaniu:

-   u zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej

obręb Łazarz arkusz 35 działka 13/11 (RIIIa, RIIIb) pow. 12 121 m2 KW PO1P/00110972/2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 11 stycznia 2024 r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-10-10 do 2024-01-18

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. L. Dobrzyńskiej- Rybickiej działka 1/188 oraz działka 1/225 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych  w Poznaniu:

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/188 (RIVb) pow. 465 m2 KW PO1P/00318233/8,

- ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/225 (RIVb) pow. 437 m2 KW PO1P/00318233/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

Przetargi odbędą się dnia 7 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr 2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2023-09-22 do 2023-12-07