Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Ławica, ul. Wyszomierska 5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Poznaniu:

ul. Wyszomierska 5 - obręb Ławica arkusz 4 działka 190 (Bp) pow. 1649 m2 KW PO1P/00004017/4.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 20 stycznia 2022 r.

Przetarg odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-11-24 do 2022-01-27

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ul. Olsztyńskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Olsztyńskiej

obręb Krzyżowniki arkusz 15:

działka 109/13 (RVI) pow. 5187 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/14 (RVI) pow. 4880 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/15 (RVI) pow. 4946 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/16 (RVI) pow. 2647 m2 KW PO1P/00042594/0

obręb Krzyżowniki arkusz 16:

działka 97/86 (RIVa, RV, RVI) pow. 3890 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 97/87 (RVI) pow. 4840 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 97/88 (RVI) pow. 1678 m2 KW PO1P/00042594/0

pow. łączna 28 068 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 grudnia 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-10-06 do 2021-12-09

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, u zbiegu ulic: Koszalińskiej i Żołnierzy Górników - teren pod infrastrukturę

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu,

u zbiegu ulic: Koszalińskiej i Żołnierzy Górników

obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/15  (RV) pow. 2212 m2 KW PO1P/00101309/8

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 25 listopada 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-09-29 do 2021-12-02

UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),

-   W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,

-   W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Jeżeli, pomimo powyższego zalecenia, na przetarg stawią się również osoby towarzyszące, to nie gwarantujemy, że będą mogły one uczestniczyć w przetargu. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy łączna liczba członków Komisji, uczestników przetargu oraz osób im towarzyszących nie przekroczy obowiązującego limitu osób dla danej sali. Natomiast w przypadku przekroczenia limitu, osoby towarzyszące będą musiały przejść do sali sąsiedniej (jeśli będzie wolna) lub opuścić budynek Urzędu.

od 2021-04-14 do 2022-02-28