Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu - garażu, Jeżyce, ul. A. Mickiewicza 10

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokalu o innym przeznaczeniu - garażu, stanowiącgo własność Miasta Poznania,  położonego w Poznaniu:

ul. Adama Mickiewicza 10 / garaż o pow. 16 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 23 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2  - UWAGA KOMUNIKAT dot. przetargów online

Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

od 2020-10-19 do 2020-11-23

rekomendacje dla uczestników przetargów dot. zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym stanem epidemii

Rekomendacje dla uczestników przetargów dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania przetrargów na sprzedaż nieruchomości, w związku z obowiązującym stanem epidemii.

od 2020-10-13 do 2020-12-31

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Górczyn, ul. Wąwozowa - działka 53/19 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- ul. Wąwozowa obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/19 (N) pow. 606 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 listopada 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2  - UWAGA KOMUNIKAT dot. przetargów online

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-10-09 do 2020-11-19

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ul. Dąbrowskiego i Żuraszka - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Jana Henryka Dąbrowskiego i Zygmunta Żuraszka obręb Krzyżowniki arkusz 16 działka 99/30 (RVI) pow. 3362 m2 KW PO1P/00115875/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 3 grudnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2 - UWAGA KOMUNIKAT dot. przetargów online

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-10-09 do 2020-12-10

PRZETARGI ONLINE

UWAGA: 6 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, która umożliwia przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Miasta Poznania, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: gn.przetargi@um.poznan.pl

od 2020-10-19 do 2020-12-31

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Łacina, rejon ul. Krzywoustego - Komedy - Pleszewskiej - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Poznaniu:

rejon: ul. Bolesława Krzywoustego - al. Krzysztofa Komedy - ul. Pleszewskiej

obręb Rataje arkusz 02

działka 56/2 (Bp) pow. 157 m2 KW PO2P/00101437/1

działka 60/3 (RIIIa) pow. 1212 m2 KW PO2P/00025650/3

działka 63/5 (Bp, RIIIa) pow. 624 m2 KW PO2P/00025650/3

obręb Rataje arkusz 05

działka 30/5 (Bp, RIIIa) pow. 7437 m2 KW PO2P/00025650/3

działka 31/1 (RIIIa) pow. 656 m2 KW PO2P/00037962/0

działka 33 (RIIIa) pow. 1395 m2 KW PO2P/00025650/3

działka 37 (dr) pow. 141 m2 KW PO2P/00110926/2

łączna pow. 11 622 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 26 listopada 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2 - UWAGA KOMUNIKAT dot. przetargów online

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-10-01 do 2020-12-03

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, ul. Unii Lubelskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, położoną w Poznaniu:

ul. Unii Lubelskiej - obręb Żegrze arkusz 15

działka 5/15 (RIVa, RIVb, RV) pow. 7 466 m2 KW PO2P/00116144/8

działka 5/14 (RIVa) pow. 1 329 m2 KW PO2P/00116144/8 w udziale 1/2 części

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2 - UWAGA KOMUNIKAT dot. przetargów online

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-08-31 do 2020-11-05

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilczy Młyn, rejon ul. A.Bnińskiego - M.Rataja - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja - obręb Naramowice arkusz 28 działki: 507/1, 507/3, 508/1, 508/2 pow. łączna 1838 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2 - UWAGA KOMUNIKAT dot. przetargów online

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-08-27 do 2020-10-29