Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Górczyn, ul. Wąwozowa - działka 161/1 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

ul. Wąwozowa - obręb Górczyn arkusz 21 działka 161/1 (N) pow. 760 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-09-11 do 2020-10-22

PRZETARGI ONLINE

UWAGA: W Ministerstwie Rozwoju trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów, które umożliwią przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów oraz podjęcia takiej decyzji przez Prezydenta Miasta Poznania, informacja o przeprowadzeniu przetargu w trybie online zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Miasta Poznania, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: gn.przetargi@um.poznan.pl

od 2020-09-29 do 2020-12-31

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, ul. Unii Lubelskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, położoną w Poznaniu:

ul. Unii Lubelskiej - obręb Żegrze arkusz 15

działka 5/15 (RIVa, RIVb, RV) pow. 7 466 m2 KW PO2P/00116144/8

działka 5/14 (RIVa) pow. 1 329 m2 KW PO2P/00116144/8 w udziale 1/2 części

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-08-31 do 2020-11-05

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilczy Młyn, rejon ul. A.Bnińskiego - M.Rataja - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja - obręb Naramowice arkusz 28 działki: 507/1, 507/3, 508/1, 508/2 pow. łączna 1838 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-08-27 do 2020-10-29

ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, ul. Unii Lubelskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, położona w Poznaniu:

ul. Unii Lubelskiej

obręb Żegrze arkusz 15

działka 5/6 (Bp) pow. 16 996 m2 KW PO2P/00105640/5

działka 5/13 (RIVa) pow. 3540 m2 KW PO2P/00116144/8, pow. łączna 20 536 m2

działka 5/14 (RIVa) pow. 1329 m2 KW PO2P/00116144/8 w udziale 1/2 części.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 października 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-30 do 2020-10-15

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej - Rybickiej - teren pod zabudowę jednorodzinną szeregową (6 działek do sprzedaży łącznie na rzecz jednego nabywcy)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybyckiej obręb Golęcin arkusz 14

działka 1/156 (RIVb) pow. 454 m2

działka 1/157 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/158 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/159 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/160 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/227 (RIVb) pow. 454 m²

powierzchnia łączna: 2 096 m2 KW PO1P/00318233/8

Działki sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 września 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-07-29 do 2020-10-05