Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

Uwaga - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

  • Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),
  • W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,
  • W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
od 2021-04-02 do 2021-05-31

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Świerczewo, ul. Śmiełowska - działka 97/1 oraz działka 97/2 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Śmiełowska - obręb Dębiec arkusz 09 działka 97/1 (RV) pow. 646 m2 KW PO2P/00111168/7,

- ul. Śmiełowska - obręb Dębiec arkusz 09 działka 97/2 (dr, RV, RVI) pow. 774 m2 KW PO2P/00111168/7.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 6 maja 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 13 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-04-02 do 2021-05-13

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Winiary, ul. Wyłom - teren zabudowy mieszkaniowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

ul. Wyłom - obręb Winiary arkusz 20 działki 32/9, 32/10, 32/11, 32/13 (Bp) - pow. łączna 617 m2 KW PO1P/0124438/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-04-01 do 2021-05-06

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilda, ul. Saperska 14a - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Poznaniu:

ul. Saperska 14a - obręb Wilda arkusz 20 działka 83/2 (Bp) pow. 585 m2, działka 83/3 (dr) pow. 86 m2 - pow. łączna 671 m2 KW PO2P/00077717/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 maja 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-03-19 do 2021-05-20

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Wilczy Młyn, rejon ul. Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja - działka 508/1 oraz 508/2 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

rejon ulic Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja obręb Naramowice arkusz 28 działka 508/1 (Bp, dr) pow. 368 m2 KW PO1P/00101540/9,

rejon ulic Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja obręb Naramowice arkusz 28 działka 508/2 (Bp, dr) pow. 584 m2 KW PO1P/00297629/7,

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 kwietnia 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-03-18 do 2021-04-29

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Wilczy Młyn, rejon ul. Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja - działka 507/1 oraz 507/3 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja, obręb Naramowice arkusz 28 działka 507/1 (Bp, Bz) pow. 522 m2 KW PO1P/00101540/9,

- rejon ulic: Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja, obręb Naramowice arkusz 28 działka 507/3 (Bp, Bz) pow. 364 m2 KW PO1P/00101540/9,

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 kwietnia 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-03-12 do 2021-04-15

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, rejon ul. Sarbinowskiej - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Sarbinowskiej

obręb Żegrze arkusz 19

działka 2/1 (RIIIb) pow. 11 m2 KW PO2P/00111108/9

działka 8/1 (RIIIb) pow. 4042 m2 KW PO2P/00006216/0

obręb Żegrze arkusz 17

działka 14/1 (dr) pow. 1269 m2 KW PO2P/00101301/9 - powierzchnia łączna 5322 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-02-18 do 2021-04-22

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. Papuszy - działka 1/182 oraz działka 1/183 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Papuszy obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/182 (RIVb) pow. 650 m2 KW PO1P/00318232/1,

- ul. Papuszy obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/183 (RIVb) pow. 650 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 12 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-02-12 do 2021-04-12