Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Łacina, rejon ul. Jana Pawła II - ul. Łacina - al. Krzysztofa Komedy - teren zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon: ul. Jana Pawła II - ul. Łacina - al. Krzysztofa Komedy

obręb Rataje arkusz 02:

działka 49/4 (Bp) pow. 1083 m2 KW PO2P/00025650/3

działka 50/6 (Bp) pow. 461 m2 KW PO2P/00101964/4

działka 51/1 (Bp) pow. 60 m2 KW PO2P/00101437/1

działka 60/2 (RIIIa) pow. 721 m2 KW PO2P/00025650/3

działka 63/3 (Bi) pow. 3004 m2 KW PO2P/00025650/3

obręb Rataje arkusz 05:

działka 122/2 (dr) pow. 4 m2 KW PO2P/00110926/2

łączna pow. 5333 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 listopada 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-09-16 do 2021-11-22

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Ławica, ul. Wyszomierska - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Poznaniu:

ul. Wyszomierska 5obręb Ławica arkusz 04 działka 190 (Bp) pow. 1649 m2 KW PO1P/00004017/4

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 listopada 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-09-09 do 2021-11-15

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: Strzeszyn, rejon ulic: E. Waśniowskiej i Literackiej - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ulic: Emilii Waśniowskiej i Literackiej  obręb Strzeszyn arkusz 07

działka 5/793 (N, RIVa) pow. 518 m2,    działka 5/796 (RIVa, RV) pow. 385 m2

działka 5/794 (RIVa) pow. 385 m2,        działka 5/797 (RIVa, RV) pow. 524 m2

działka 5/795 (RIVa) pow. 385 m2,        pow. łączna: 2197 m2 KW PO1P/00165176/2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 października 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 14 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-08-06 do 2021-10-14

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Starołęka, rejon ul. Obodrzyckiej i ul. Garaszewo - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej, położonych w Poznaniu:

ul. Garaszewo

obręb Żegrze arkusz 19 działka 15/16 (RIIIb, RIVa) pow. 23 998 m2 KW PO2P/00124053/2

rejon ulic: Obodrzyckiej i Garaszewo

obręb Żegrze arkusz 19 działka 15/14 (RIVa) pow. 18 541 m2 KW PO2P/00124053/2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 września 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 4 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-07-28 do 2021-10-04

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Starołęka, rejon ul. Garaszewo i ul. Obodrzyckiej - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej, położonych w Poznaniu:

rejon ulicy Garaszewo

obręb Żegrze arkusz 19 działka 15/15 (RIIIb, RIVa) pow. 16 444 m2 KW PO2P/00124053/2

obręb Żegrze arkusz 20 działka 11/2 (RIIIb, RIVa) pow. 5 850 m2 KW PO2P/00124053/2

powierzchnia łączna: 22 294 m2

rejon ulicy Obodrzyckiej

obręb Żegrze arkusz 19 działka 15/13 (RIVa) pow. 26 460 m2 KW PO2P/00124053/2

obręb Żegrze arkusz 17 działka 14/3 (dr) pow. 704 m2 KW PO2P/00101301/9

obręb Żegrze arkusz 18 działka 13/3 (dr) pow. 280 m2 KW PO2P/00137392/4

powierzchnia łączna: 27 444 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 września 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 30 września 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-07-28 do 2021-09-30

UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),

-   W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,

-   W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Jeżeli, pomimo powyższego zalecenia, na przetarg stawią się również osoby towarzyszące, to nie gwarantujemy, że będą mogły one uczestniczyć w przetargu. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy łączna liczba członków Komisji, uczestników przetargu oraz osób im towarzyszących nie przekroczy obowiązującego limitu osób dla danej sali. Natomiast w przypadku przekroczenia limitu, osoby towarzyszące będą musiały przejść do sali sąsiedniej (jeśli będzie wolna) lub opuścić budynek Urzędu.

od 2021-04-14 do 2021-11-30