Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/398 oraz działka 1/399 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/398 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/399 (RIVb) pow. 647 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 października 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 3 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Błękitna.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-09-30 do 2022-11-03

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/395 oraz działka 1/396 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/395 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/396 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 października 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-09-23 do 2022-10-27

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/393 oraz działka 1/394 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/393 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/394 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 października 2022 r.

Przetargi odbędą się 20 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-09-16 do 2022-10-20

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej działki 1/391 i 1/392 - teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/391 (RIVb) pow. 601 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/392 (RIVb) pow. 631 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 6 października 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 13 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, l. Kolegiacki 17, Sala Błękitna.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-09-09 do 2022-10-13

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/389 (RIVb) pow. 655 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/390 (RIVb) pow. 602 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 26 września 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 3 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Błękitna.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-09-01 do 2022-10-03