Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zgromadzenia publiczne


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zgromadzenia publiczne

Komunikat Termin ważności

Zgromadzenie publiczne (postepowanie uproszczone)

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 23.05.2022 r. w godzinach od 17:30 do 19:00 na skrzyżowaniu ulic Ratajczaka i Ogrodowej prze wyejściu do parku Starego Browaru. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-19 do 2022-05-23

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 21.05.2022 r. w godzinach od 14:00 do 17:00 na ulicy Święty Marcin 80/82 obok Zamku Cesarskiego. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-18 do 2022-05-21

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 21.05.2022 r. w godzinach od 13:00 do 14:00 na Placu Wolności, przy fontannie. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-18 do 2022-05-21

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 20.05.2022 r. w godzinach od 18:00 do 21:00 na Moście Dworcowym, między przejsciem dla pieszych a przystankiem tramwajowym. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-17 do 2022-05-20

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 21.05.2022 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 na ulicy Półwiejskiej 2a. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-16 do 2022-05-21

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 11.06.2022 r. w godzinach od 08:00 do 20:00 na ulicy Półwiejskiej, przy Pomniku Starego Marycha. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-14 do 2022-06-11

Zgromadzenia w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 22.05.2022 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 na Placu Kolegiackim. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-05-12 do 2022-05-22

Zgromadzenie publiczne

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na dzień 22 maja 2022 r. w  godz. od 12:00 do 20:00 na ul. Księcia Józefa pod pomnikiem Armii Poznań. Następnie uczestnicy przejadą ulicami Północną, Garbary, Estkowskiego, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Zamenchofa, Hetmańską, Grochowską, Grunwaldzką, Bułgarską, Polską, Jana Henryka Dąbrowskiego, Tatrzańską, Lutycką oraz Lechicką gdzie zakończy się zgromadzenie. Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

od 2022-04-26 do 2022-05-22

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022.

Zarządzeniem Nr 132/2022/P z dnia 24 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2022-02-25 do 2022-12-31