Ocena ratingowa Poznania

Poznań posiada międzynarodową ocenę wiarygodności kredytowej (rating) nadaną w 2013 r. przez agencję ratingową Fitch Ratings, równą ocenie Polski i najwyższą możliwą do uzyskania przez polski samorząd. Nadana ocena A- oznacza, że Miasto posiada wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań finansowych, a prognoza stabilna wskazuje, że w najbliższym czasie ocena ta nie ulegnie zmianie. Ocena ratingowa Poznania podlega stałemu monitorowaniu przez agencję ratingową Fitch Ratings.

W latach 2001-2013 Miasto Poznań było oceniane przez agencję ratingową Moody's Investors Service. Od 2006 r. rating Poznania pozostawał na niezmienionym poziomie A3 z prognozą stabilną, identycznym z obecnym ratingiem Miasta.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: nowy dokument (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-04-08 15:10