System ocen ratingowych

System ocen ratingowych jest opisywany wskaźnikowo za pomocą kodu literowego (od ,"Aaa" do ,"D"), który określa wiarygodność kredytową emitenta. Został on po raz pierwszy wprowadzony w 1909 roku w USA przez Johna Moody'ego i jest stosowany do dzisiaj. W 1973 roku agencja Fitch Publishing Company jako pierwsza rozpoczęła używanie w ramach kategorii symboli dodatkowych ,"+/-".

Załączniki