Wydział Informatyki (In)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Andrzej Piechowiak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
IV piętro, pokój 435, telefon 61 878-52-53
in@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

  1. Wydział prowadzi sprawy związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w Urzędzie i niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych, koordynuje działania w tym zakresie, zabezpiecza ciągłość i prawidłowość funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Mieście, dokonuje niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego dla Urzędu oraz dba o bezpieczeństwo danych pozostających w systemach informatycznych.
  2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

          1) kompleksowa opieka nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;

          2) aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie i niektórych miejskich jednostkach

              organizacyjnych;

          3) instalacja i konfiguracja sieci komputerowych;

          4) modernizacja, rozbudowa oraz obsługa infrastruktury informatycznej w Mieście;

          5) zakup i instalacja oraz serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego;

          6) instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania;

          7) zarządzanie systemami i użytkownikami baz danych;

          8) koordynowania prac w zakresie budowy miejskiego systemu informatycznego.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr skarg i wniosków - In-I.1510

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-19 08:05 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)