Oświadczenia majątkowe wg wydziałów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury, Przedszkole nr 175 Podniebny Świat, Przedszkole nr 134 Słoneczny Świat)

Oświadczenia majątkowe