Oświadczenia majątkowe wg wydziałów - Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Oświadczenia majątkowe

  • dyrektor Hanna Stankiewicz