Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2022-09-14 Petycja dotyczy przedłużenia linii PST od Dworca zachodniego w kierunku Górczyna po dawnych torach kolejowych.

Osoba fizyczna

2022-08-11 Petycja w obronie zieleni przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu

Stowarzyszenie Plac Wolności

2022-07-21 Petycja dotyczy przeprowadzenia rozmów, konsultacji społecznych oraz wprowadzenia rozwiązań zgodnych z wolą mieszkańców związanych z modernizacją ul. Swoboda w Poznaniu.

Mieszkańcy os. Grunwald Północ

2022-06-29 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

2022-06-06 Petycja dotyczy pozostawienia zielonego przejścia (NARNI) z Parku Wodziczki do ul Drzymały 20-22.

Mieszkańcy Sołacza i okolic

2022-05-30 Petycja dotyczy realizacji wybiegu dla psów na Strzeszynie zgodnie z projektem PBO2021 nr II.6

Mieszkańcy osiedli Strzeszyn i Podolany

2022-05-19 Petycja dotyczy zmiany w opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie układu komunikacyjnego.

Mieszkańcy Moraska

2022-04-19 Petycja dotyczy podjęcia przez Samorządy dzialań mających na celu wymuszenie na Wojewódzkich i Miejskich Inspektorach Sanitarnych wykonania określonych w petycji czynności.

Fundacja im. Nikoli Tesli w Białymstoku

2022-04-19 Petycja dotyczy podjęcia działań mających na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorców w centrum Poznania.

osoba fizyczna w imieniu Stowarzyszenia plac Wolności

2022-02-22 Petycja dotyczy przeprowadzenia rewitalizacji ul. Ratajczaka w Poznaniu z wyłączeniem budowy linii tramwajowej.

Mieszkańcy Poznania

2022-02-21 Petycja dotyczy naprawy programów ochrony powietrza.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

2022-02-10 Petycja dotyczy prośby o podjęcie interwencji w sprawie sporu ze Spółką Aquanet S.A.

Kandulski Sp. z o.o. Sp. k.

2022-02-09 Petycja w sprawie dofinansowania remontu kamienicy przy ul. Wronieckiej 14 będącej siedzibą Muzeum Józega Ignacego Kraszewskiego oraz Domu Literatury-oddziałów Biblioteki Raczyńskich.

Asja Kozak

2022-02-02 Petycja w sprawie likwidacji Przedszkola nr 180 "Dzięciołowe Mieszkanie " w Poznaniu.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 180 "Dzięciołowe Mieszkanie"

2021-12-27 Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Poznania.

Marcin Staniewski

2021-12-06 Petycja dotyczy stworzenia wybiegu dla psów w Parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Mieszkańcy Poznania

2021-12-05 Petycja dotyczy planów sprzedaży Pałacu w Sapowicach należącego do Biblioteki Raczyńskich.

Petycja złożona w imieniu grupy twórczej

2021-11-09 Petycja w sprawie rewaloryzacji pomnika - upamiętnienia cywilnych ofiar alianckich bombardowań podczas II wojny światowej na Miłostowie

Mieszkańcy

2021-09-28 Petycja dotyczy budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Starołęckiej w Poznaniu.

Mieszkańcy:Starołęki Małej, Starołęki Wielkiej, Minikowa i Głuszyny.

2021-09-16 Petycja dotycząca ulicy Marii Rodziewiczówny i trwałego oddzielenia jej od ul. Św. Wawrzyńca

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości korzystający z ul. Rodziewiczówny