Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2020-11-10 Petycja dotyczy Doliny Cybiny w Poznaniu

Mieszkańcy os. Kobylepole

2020-09-30 Pismo zawierające podpisy mieszkańców Poznania

Mieszkańcy Poznania

2020-08-01 Petycja dotyczy przywrócenia parkowania na ulicy Samotnej w Poznaniu.

Polski Związek Działkowców

2020-07-19 Petycja dotyczy odwołania dyrektora ZOO w Poznaniu

Mieszkańcy Poznania

2020-07-14 Petycja dotyczy remontu chodnika po południowej stronie ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

Mieszkańcy rejonu ul. Czechosłowackiej

2020-07-14 Petycja dotyczy budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Przełęcz w Poznaniu

Mieszkańcy rejonu ul. Przełęcz

2020-07-10 Petycja dotyczy sprzeciwu wobec wzmożeniu ruchu na ulicy Kurlandzkiej

Mieszkańcy os. Orła Białego

2020-06-30 Zbiorcza informacja o petycjach w 2019 roku

Prezydent Miasta Poznania

2020-06-22 Petycja dotyczy podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)

2020-06-21 Petycja w sprawie hałasu na terenie osiedla Krzesiny m.Poznań

Mieszkańcy

2020-06-18 Petycja dotyczy sprzeciwu wobec likwidacji działek na terenie ROD "Bogdanka".

Stowarzyszenia, organizacje

2020-06-16 Petycja dotyczy pomocy organizacjom pozarządowym w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową

Organizacje pozarządowe

2020-05-20 Petycja dotyczy wycinki drzew na ul. Kurlandzkiej

Mieszkańcy

2020-02-24 Petycja dotyczy cofnięcia budowy odcinka nr 7 Wartostrady

Mieszkańcy miasta Poznania

2020-01-14 Petycja dotyczy przywrócenia działania pływalni krytej "Olimpia" przy ul. Taborowa w Poznaniu

Mieszkańcy

2019-12-30 Petycja dotyczy odstąpienia od używania materiałów pirotechnicznych powodujących hałas

Stowarzyszenie Otwarte Ramiona

2019-12-11 Petycja dotyczy wyłączenia obszaru Miasta Poznania z terenu nowych obszarów łowieckich.

Partia Zieloni - Koło Poznańskie

2019-11-25 Petycja dotyczy budowy chodnika na odcinku od ul. Romana Maya

Transgourmet Polska Sp. z o.o.

2019-11-22 Petycja dotyczy zmiany formularza aplikacyjnego na stanowiska w Urzędzie Miasta.

Mieszkaniec

2019-11-19 Petycja dotyczy wprowadzenia płatności bezgotówkowych

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego