Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2023-11-28 Petycja dotyczy wydania deczyji odmownej w postępowaniu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Mieszkańcy

2023-11-24 Petycja w sprawie zapewnienia środków finansowych na wykonanie instalacji monitoringu na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oswiatowych przy ul. Berwińskiego 26 w Poznaniu.

Mieszkańcy

2023-11-17 Petycja dotyczy wyrażenia zgody na fuzję PKN ORLEN z PGNiG.

Osoba fizyczna

2023-10-18 Petycja w sprawie punktu przetwarzania odpadów i planu zagospodarowania przestrzennego na Garaszewie.

Mieszkańcy Osiedla Krzesiny -Pokrzywno-Garaszewo

2023-10-09 Petycja dotyczy podjęcia uchwały Rady Miasta dotyczacej poparcia reparacji od Niemiec.

Osoba fizyczna

2023-09-19 Petycja dotyczy przywrócenia ul. Modrzewiowej statusu drogi osiedlowej z dojazdem dla mieszkańców.

Osoba fizyczna

2023-09-19 Petycja dotyczy wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą przygotowania się do wdrożenia Dyrektywy na rzecz cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii

Osoba prawna

2023-09-14 Petycja dotyczy zagospodarowania terenu przy Wartostradzie, gdzie obecnie wykonywana jest ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Chwaliszewo.

Osoba fizyczna

2023-09-06 Petycja dotyczy utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

osoba fizyczna

2023-09-01 Petycja dotyczy wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych zwierząt na targu "Sielanka".

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva

2023-06-28 Petycja dotyczy planowanego przebiegu nowej drogi tranzytowej od ul. Krzywej przez ul. Miedzianą, do ul. Drużynowej.

Mieszkańcy

2023-06-24 Petycja dotyczy wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów.

Osoba prawna - Szulc Efekt sp. z o.o.

2023-06-22 Petycja dotyczy nieprzycinania trawników na terenie miasta Poznania.

Mieszkanka miasta Poznania

2023-06-21 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.

Urząd Miasta Poznania

2023-06-16 Petycja dotyczy modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej w Poznaniu i planowanym jego zamknięciu na okres 12 miesięcy.

Mieszkańcy Centrum Poznania

2023-06-11 Petycja dotyczy podjęcia działań w związku z nieodpowiednim zachowaniem robotników remontujących Stary Rynek.

Osoba fizyczna

2023-05-23 Petycja dotyczy sprzeciwu wobec projektowania rozwiązania komunikacyjnego w obrębie działek na Morasku, opracowywanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Mieszkańcy Poznania

2023-05-18 Petycja dotyczy przywrócenia funkcji ulicy dwukierunkowej ul. Literackiej w Poznaniu.

Osoba fizyczna

2023-04-21 Petycja dotyczy wprowadzenia czasowego zakazu rozmnażania zwierząt poza hodowlami.

Osoba fizyczna

2023-04-06 Petycja dotyczy prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów obojętnych i innych na działce 2/7 zlokalizowanej w Poznaniu, obręb Krzesiny ark. 5.

Mieszkańcy