Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2020-02-24 Petycja dotyczy cofnięcia budowy odcinka nr 7 Wartostrady

Mieszkańcy miasta Poznania

2020-01-14 Petycja dotyczy przywrócenia działania pływalni krytej "Olimpia" przy ul. Taborowa w Poznaniu

Mieszkańcy

2019-12-30 Petycja dotyczy odstąpienia od używania materiałów pirotechnicznych powodujących hałas

Stowarzyszenie Otwarte Ramiona

2019-12-11 Petycja dotyczy wyłączenia obszaru Miasta Poznania z terenu nowych obszarów łowieckich.

Partia Zieloni - Koło Poznańskie

2019-11-25 Petycja dotyczy budowy chodnika na odcinku od ul. Romana Maya

Transgourmet Polska Sp. z o.o.

2019-11-22 Petycja dotyczy zmiany formularza aplikacyjnego na stanowiska w Urzędzie Miasta.

Mieszkaniec

2019-11-19 Petycja dotyczy wprowadzenia płatności bezgotówkowych

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

2019-11-13 Petycja dotyczy budowy ul. Strzyżowskiej na os. Pokrzywno w Poznaniu

Mieszkańcy ul. Strzyżowskiej

2019-11-05 Petycja w sprawie podjęcia działań służących pozostawieniu placówki medycznej przy ul. Wiankowej 3

Mieszkańcy, Pacjenci Międzyzakładowej Przychodni Lekarskiej, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

2019-11-04 Petycja dotyczy przeznaczenia pod zabudowę terenów zieleni położonych za poznańskich Szachtach.

Zarząd Osiedla Fabianowo-Kotowo, Zarząd Osiedla Świerczewo

2019-10-30 Petycja dotycząca zmiany organizacji ruchu wokół Rynku Jeżyckiego

Stowarzyszenie Zgodna Wielkopolska, Poznań dla Wszystkich, Kupcy Rynku Jeżyckiego oraz Plus dla Jeżyc

2019-10-04 Petycja dotycząca pawilonów handlowych na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki w Poznaniu

Stowarzyszenie Kolonialka oraz mieszkańcy, najemcy, dzierżawcy nieruchomości miejskiej położonej na terenie os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

2019-07-29 Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomy

2019-06-27 Petycja dotycząca zabezpieczenia przed licytacją terenu, na którym znajduje się Rozbrat.

Mieszkańcy

2019-06-18 Petycja postulująca o odmowę finansowania przez Miasto Poznań pokazów pirotechnicznych w noc sylwestrową 2019/2020.

Stowarzyszenie: Polski Klub Ekologiczny- Wielkopolska

Fundacja: Na straży przyrody

2019-06-03 Petycja w sprawie zaplanowania działań, których celem będzie modernizacja parku maszynowego itd.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2019-05-29 Petycja w zebranie ofer rynkowych oraz dokonanie analiz ponoszonych wydatków

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2019-04-15 Petycja w sprawie ul. Umultowskiej

Mieszkańcy

2019-03-25 Zbiorcza informacja o petycjach w 2018 roku

Prezydent Miasta Poznania

2019-03-25 Petycja w umieszczenia banera dla przedsiębiorców

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

Szulc-Efekt Sp. z o.o.