Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2021-09-28 Petycja dotyczy budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Starołęckiej w Poznaniu.

Mieszkańcy:Starołęki Małej, Starołęki Wielkiej, Minikowa i Głuszyny.

2021-09-16 Petycja dotycząca ulicy Marii Rodziewiczówny i trwałego oddzielenia jej od ul. Św. Wawrzyńca

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości korzystający z ul. Rodziewiczówny

2021-09-13 Petycja dotyczy poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Chojnickiej i Pawłowickiej w Kiekrzu.

Mieszkańcy Poznania

2021-08-30 Petycja dotyczy przywrócenia dostępu do plaży miejskiej i kąpieliska przy hotelu Kaskada nad jeziorem Kierskim.

Mieszkańcy Baranowa

2021-08-17 Petycja dotyczy zablokowania procesu sprzedaży i zmianę przeznaczenia działek będących w zasobie Miasta Poznania.

Mieszkańcy Starołęki Małej

2021-08-06 Petycja dotyczy odstąpienia od realizacji skate parku w klinie zieleni przy zbiegu ul. Podmokłej, Nizinnej, Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego.

Mieszkańcy osiedla Świerczewo

2021-08-02 Petycja dotyczy powstrzymania wycinki drzew przy ul. Ziębickiej 30.

Mieszkańcy ul. Ziębickiej

2021-07-28 Petycja dotyczy sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian komunikacyjnych oraz zablokowanie planowanych prac związanych z uruchomieniem w dzielnicy Wola strefy TEMPO 30.

Stowarzyszenie Wolna Wola

2021-06-30 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

2021-05-31 Petycja dotyczy przywrócenia ogródka gastronomicznego przy lokalu Mozaika-Cocktail Bar&Shisha Lounge.

Przedsiębiorcy lokali gastronomicznych przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu

2021-05-27 Petycja dotyczy powołania miejskiego Rzecznika Praw Ucznia

Absolwenci i Absolwentki poznańskich szkół średnich

2021-05-06 Petycja przeciwko zmianie wychowawcy i nauczyciela biologii w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu.

2021-04-29 Petycja dotyczy zapezpieczenia w budżecie Miasta Poznania na 2022 r. środków finansowych na wykonanie zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łaczącego ul. Lubczykową/Łopianową z granicą osiedli: Morasko-Radojewo-Umultowo"

Mieszkańcy

2021-04-12 Petycja dotyczy objęcia nadzorem toczących się postępowań administracyjnych związanych z realizowaną inwestycją firmy Bros.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic LEN

2021-04-02 Petycja dotyczy ochrony historycznych nawierzchni kamiennych na obszarze Starego Miasta w Poznaniu

Mieszkanki Poznania

2021-04-01 Petycja dotyczy przystąpienia do udziału w konkursie w ramach programu "Podwórko Nivea".

Szulc-Efect Sp. z o.o.

2021-03-29 Petycja dotycząca udziału w plebiscycie i rankingu "Lider Usług Publicznych"

Szulc-Efect sp. z o.o.

2021-02-08 Petycja w sprawie pomocy w zaprzestaniu nielegalnych działań Policji i Sanepidu.

Poznańska Izba Gastronomii

2021-01-27 Petycja w sprawie umożliwienia prowadzenia placówki Przedszkola nr 67 w Poznaniu przez obecnego dyrektora panią Marzenę Smoczyk.

Pracownicy Przedszkola nr 67 w Poznaniu

2021-01-27 Petycja w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Poznania

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych