Petycje do Rady Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2021-07-30 Petycja o powołanie miejskiego Rzecznika Praw Pracowniczych

Lewica Razem

2021-07-07 Petycja w sprawie zmiany w zakresie Strefy Płatnego Parkowania

Mieszkańcy

2021-06-25 Informacja o złożonych do Rady Miasta Poznania petycjach oraz sposobie ich rozpatrzenia

Rada Miasta

2021-06-18 Petycja w sprawie zmiany uchwały XVIII/228/VIII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20.10.2020 r.

Mateusz Otta

2021-04-01 Petycja w sprawie rozszerzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie ogródków gastronomicznych.

Mieszkaniec

2021-03-10 Petycja "TAK, dla Zielonego Sołacza"

Mieszkańcy

2021-03-01 Petycja dotycząca upamiętnienia Dawida Altera Kurzmanna

Fundacja "POLANSKI-Foundation"

2021-02-01 Petycja w sprawie koncesji na napoje alkocholowe dla gastronimii i hotelarstwa

Izga Gospodarcza Gastronimi Polskiej

2021-01-27 Petycja w sprawie Kampacji dot. supelemetacji wit. D

Mieszkaniec

2021-01-27 Petycja dot. strefy parkowania i zerowej stawki

Stowarzyszenie

2020-12-29 Petycja w sprawie szczepień na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2- petycja wielokrotna

Petycja Wielokrotna

2020-12-17 Petycja w sprawie obrony mieskzańców Miasta Poznania, narażonych na powazne niebezpieczeństwo i utratę praw w związku z niewystarczającym zbadaniem szczepień na wirusa SARS-Cov-2

Mieszkaniec

2020-11-05 Petycja w sprawie kontroli nad rozbudową stacji bazowych telefonii komórkowej

Mieszkaniec

2020-07-08 Petycja w sprawie zagrożenia nadmiernym rozwojem transmisji bezprzeowdowych

Mieszkaniec

2020-06-30 Petycja w sprawie zminay Uchwały nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.,2020 w sprawie wysokości opłat za przejazy transportem zbiorowym w zakresie podwyższenia cen biletów

Stowarzyszenie Otwarte Ramiona

2020-03-27 Petycja w sprawie elektroskażenia- "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"

Koalicja "Polska Wolna od 5G"

2020-03-02 Informacja o złożonych do Rady Miasta Poznania oraz sposobie ich rozpoznania w 2019 roku

Rada Miasta Poznania

2020-02-12 Petycja w sprawie zagrożenia elektroskażeniem

Mieszkaniec

2020-02-06 Informacja o złożonych do Rady Miasta Poznania petycjach oraz sposobie ich rozpoznania

Rada Miasta Poznania

2020-02-05 Petycja wsprawie ujednolicenia przepisów ustaw: o dowodach osobistych i Prawa o Aktach Stanu Cywilnego oraz zainicjiowania uchwały Senatu

Mieszkańcy