Petycje do Rady Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2023-07-31 Petycje w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Mieszkańcy

2023-06-20 Roczne zestawienie petycji za 2022 r.

Rada Miasta Poznania

2023-04-14 Petycja w sprawie budowy boiska do piłki nożnej w parku przy ul. Heweliusza w Poznaniu

Mieszkańcy

2023-03-21 Petycja najemców mieszkań PTBS w sprawie nieuzasadnionych podwyżek czynszu

Mieszkańcy

2023-02-20 Petycja członków Rady Rodziców Przedszkola nr 185 "Baśniowy Zakątek" w sprawie odrzucenia zmiany w budżecie

Członkowie Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 185 "Baśniowy Zakątek"

2022-12-12 Petycja w sprawie wprowadzenia stałego zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na obszarze użytku ekologicznego Kobylepole

Fundacja "Na straży przyrody"

2022-11-10 Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie zabytkowego Fortu VII a w Poznaniu.

Stowarzyszenie.

2022-10-26 Petycja w sprawie uznania grupy drzew znajdującej się przy ul. Rataje w Poznaniu za pomnik przyrody.

Mieszkaniec w imieniu Stowaryszenia.

2022-10-18 Petycja w przedmiocie różnych propozycji zmian w uchwałach Rady Miasta Poznania.

Mieszkaniec.

2022-10-11 Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały o ekspertyzie ekosystemowej.

Mieszkanka.

2022-10-10 Petycja dotycząca propozycji zmiany w uchwałach Rady Miasta Poznania związanych z zagospodarowanie odpadów komunalnych i utrzymania porządku w mieście.

Mieszkaniec

2022-08-23 Petycja w sprawie uznania alei drzew znajdującej się przy ul. 27 grudnia w Poznaniu za pomnik przyrody.

Mieszkaniec

2022-06-30 Roczne zestawienie petycji za 2021 r.

Rada Miasta Poznania

2022-03-10 Petycja w sprawie rozszerzenia usługi transportowej door-to-door o osoby niepełnosprawne

Mieszkaniec

2022-02-14 Petycja w sprawie remontu kamienicy przy ul. Wronieckiej 14

Asija Kozak

2022-02-02 Petycja w sprawie przeprowadzenia kontroliw spółce Aquanet S.A

Mieszkaniec

2021-12-20 Petycja w sprawie nadania Centrum Kultury Zamek imienia Romana Dmowskiego

mieszkaniec

2021-10-29 Petycja w sprawie zainicjowania przez Radę Miasta Poznania kampani informacyjnych na temat potencjanych zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale i sposobach na jej ograniczenie

Mieszkaniec

2021-07-30 Petycja o powołanie miejskiego Rzecznika Praw Pracowniczych

Lewica Razem

2021-07-07 Petycja w sprawie zmiany w zakresie Strefy Płatnego Parkowania

Mieszkańcy