Petycje do Rady Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2024-06-13 Petycja w sprawie funduszu senioralnego

Mieszkaniec

2024-06-06 Petycja w sprawie Statutów rad osiedli

Mieszkaniec

2024-06-03 Petycja w sprawie przywrócenia logo Miasta Poznania

Mieszkańcy

2024-05-27 Roczne zestawienie petycji za 2023 r.

.

2024-04-17 Petycja ws. ustanowienia ochrony drzewa jako pomnika przyrody

Mieszkaniec

2024-02-05 Petycja ws. ujęcia w uchwale określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON zadania pt.: "zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu"

Petycja wielokrotna

2024-01-15 Petycja ws. ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew

Fundacja "Na straży przyrody"

2023-12-21 Petycja w sprawie ochrony akademików przy ul. Dożynkowej

Mieszkaniec

2023-12-21 Petycja w sprawie zakazu używania fajerwerków na terenie miasta Poznania

Mieszkańcy

2023-11-06 Petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z powodu strat, jakie Polska poniosła w wyniku napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji

Mieszkaniec

2023-10-13 Petycja dotycząca uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie reparacji wojennych od Niemiec

Mieszkaniec

2023-07-31 Petycja w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Mieszkańcy

2023-06-20 Roczne zestawienie petycji za 2022 r.

Rada Miasta Poznania

2023-04-14 Petycja w sprawie budowy boiska do piłki nożnej w parku przy ul. Heweliusza w Poznaniu

Mieszkańcy

2023-03-21 Petycja najemców mieszkań PTBS w sprawie nieuzasadnionych podwyżek czynszu

Mieszkańcy

2023-02-20 Petycja członków Rady Rodziców Przedszkola nr 185 "Baśniowy Zakątek" w sprawie odrzucenia zmiany w budżecie

Członkowie Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 185 "Baśniowy Zakątek"

2022-12-12 Petycja w sprawie wprowadzenia stałego zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na obszarze użytku ekologicznego Kobylepole

Fundacja "Na straży przyrody"

2022-11-10 Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie zabytkowego Fortu VII a w Poznaniu.

Stowarzyszenie.

2022-10-26 Petycja w sprawie uznania grupy drzew znajdującej się przy ul. Rataje w Poznaniu za pomnik przyrody.

Mieszkaniec w imieniu Stowaryszenia.

2022-10-18 Petycja w przedmiocie różnych propozycji zmian w uchwałach Rady Miasta Poznania.

Mieszkaniec.