Petycje do Rady Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2022-08-23 Petycja w sprawie uznania alei drzew znajdującej się przy ul. 27 grudnia w Poznaniu za pomnik przyrody.

Mieszkaniec

2022-08-11 Petycja w sprawie istniejącej zieleni przy ulicy 27 grudnia.

Stowarzyszenie Plac Wolności

2022-06-30 Roczne zestawienie petycji za 2021 r.

Rada Miasta Poznania

2022-03-10 Petycja w sprawie rozszerzenia usługi transportowej door-to-door o osoby niepełnosprawne

Mieszkaniec

2022-02-14 Petycja w sprawie remontu kamienicy przy ul. Wronieckiej 14

Asija Kozak

2022-02-02 Petycja w sprawie przeprowadzenia kontroliw spółce Aquanet S.A

Mieszkaniec

2021-12-20 Petycja w sprawie nadania Centrum Kultury Zamek imienia Romana Dmowskiego

mieszkaniec

2021-10-29 Petycja w sprawie zainicjowania przez Radę Miasta Poznania kampani informacyjnych na temat potencjanych zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale i sposobach na jej ograniczenie

Mieszkaniec

2021-07-30 Petycja o powołanie miejskiego Rzecznika Praw Pracowniczych

Lewica Razem

2021-07-07 Petycja w sprawie zmiany w zakresie Strefy Płatnego Parkowania

Mieszkańcy

2021-06-25 Informacja o złożonych do Rady Miasta Poznania petycjach oraz sposobie ich rozpatrzenia

Rada Miasta

2021-06-18 Petycja w sprawie zmiany uchwały XVIII/228/VIII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20.10.2020 r.

Mateusz Otta

2021-04-01 Petycja w sprawie rozszerzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie ogródków gastronomicznych.

Mieszkaniec

2021-03-10 Petycja "TAK, dla Zielonego Sołacza"

Mieszkańcy

2021-03-01 Petycja dotycząca upamiętnienia Dawida Altera Kurzmanna

Fundacja "POLANSKI-Foundation"

2021-02-01 Petycja w sprawie koncesji na napoje alkocholowe dla gastronimii i hotelarstwa

Izga Gospodarcza Gastronimi Polskiej

2021-01-27 Petycja w sprawie Kampacji dot. supelemetacji wit. D

Mieszkaniec

2021-01-27 Petycja dot. strefy parkowania i zerowej stawki

Stowarzyszenie

2020-12-29 Petycja w sprawie szczepień na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2- petycja wielokrotna

Petycja Wielokrotna

2020-12-17 Petycja w sprawie obrony mieskzańców Miasta Poznania, narażonych na powazne niebezpieczeństwo i utratę praw w związku z niewystarczającym zbadaniem szczepień na wirusa SARS-Cov-2

Mieszkaniec