Oferta: ds. remontów

Data publikacji: 2006-03-20
Nr ref.: GP.NKO/1110-2/06
Jednostka: POZSERWIS - likwidacja z dniem 01.01.2011
Stanowisko: ds. remontów

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-05-09

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie spraw związanych z realizacją robót budowlanych w obiektach Urzędu Miasta Poznania. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W tym:

- przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych;

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potzreb postępowań o zamówienia publiczne;

- nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi;

-odbiory robót budowlanych.

Wymagania obowiązkowe

-wykształcenie wyższe techniczne (budowlane);

- uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane;

- obsługa komputera - Ms Office oraz program do kosztorysowania (np. NORMA, KOBRA );

- min. 5 - letni staż pracy;

- umiejętność kosztorysowania;

- znajomość Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

- cv;

- list motywacyjny;

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

- kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

- kserokopie innych niż. ww. dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

kryteri a formalne r.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

zatrudnienie.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: rozstrzygnięcie ()
Opublikował(a): Magdalena Pietrusik-Adamska
Data i godzina publikacji: 2006-05-09 09:27