Drugi Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Jędrzej Solarski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. 61 878 53 23, email: sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Drugi Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Poznań Kontakt;
 2. Wydział Kultury;
 3. Wydział Organizacyjny z wyłączeniem stanowisk, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4;
 4. Wydział Sportu;
 5. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przy pomocy Wydziału Sportu:

 • Pływalnię Miejską Atlantis
 • Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

 • pozostałe miejskie jednostki pomocy społecznej - niewymienione w ust. 2
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - z wyłączeniem nadzoru wykonywanego przez Zastępcę Prezydenta do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej
 • Poznańskie Centrum Świadczeń
 • Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka".

Przy pomocy Wydziału Kultury miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" oraz nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych.

Drugi Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Drugi Zastępca Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki
 2. Komisją Kultury i Nauki
 3. Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
 4. Komisją Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury i sportu należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej;
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 4. funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu grup społecznych;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta Poznania i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki osobowej w Urzędzie Miasta Poznania;
 8. nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Poznania;
 9. rozwoju kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
 10. świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu Miasta Poznania usług call center i contact center oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
 11. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Członek rad nadzorczych, od 2014 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-07 10:57 - aktualizacja kompetencji zgodnie z zarządzeniem (Aktualizacja)