Czwarty Zastępca Prezydenta Sławomir Michał Hinc

Sławomir Michał Hinc - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2006-2010

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. 61 878 53 23 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Biuro EURO 2012;
 • Wydział Kultury Fizycznej;
 • Wydział Kultury i Sztuki;
 • Wydział Oświaty;
 • Wydawnictwo Miejskie.

poprzez Wydział Oświaty:

 • przedszkola,
 • szkoły,
 • miejskie szkoły artystyczne,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • inne miejskie jednostki wymienione w obwieszczeniu Prezydenta Miasta, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;

poprzez Wydział Kultury Fizycznej - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

poprzez Wydział Kultury i Sztuki - miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem zakresu spraw określonych w § 3 ust. 5 pkt 1".

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw oświaty, kultury i sportu -  Sławomira Hinca należy prowadzenie spraw:

 • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
 • funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 • życia kulturalnego Miasta i działalności miejskich instytucji kultury,
 • kultury fizycznej i sportu.

Życiorys

Urodziłem się 13 sierpnia 1975 roku w Śremie, by przez następnych 15 lat mieszkać w Kórniku, a właściwie w Bninie, który jest obecnie dzielnicą Kórnika. Właśnie w Bninie ukończyłem Szkołę Podstawową. Później, tzn. w 1990 roku, zdałem pomyślnie egzamin wstępny do Technikum Energetycznego, które znajduje się po dziś dzień na ul. Dąbrowskiego 163 w Poznaniu. W tym samym roku przeniosłem się już na dobre do Poznania. W 1995 obroniłem pracę dyplomową, uzyskując tym samym tytuł technika elektronika o specjalności elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe, a następnie zdałem pomyślnie egzamin dojrzałości.

Ponieważ zawsze fascynowały mnie sprawy związane z życiem społecznym i procesami, które w zbiorowościach ludzkich się dokonują, po zdaniu matury przystąpiłem do egzaminów wstępnych na kierunku Socjologia. Zmagania te zakończyły się sukcesem i w październiku 1995 rozpocząłem studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W czerwcu 2000 roku obroniłem pracę magisterską, by w lipcu zostać przyjętym na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Edukacyjnych UAM.

Pracę doktorską obroniłem w lutym 2005 roku i uzyskałem tym samym tytuł doktora nauk humanistycznych. Doktorat mój poświęcony był społecznym funkcjom edukacji, które nieustannie są dla mnie fascynującym zagadnieniem.

W 2006 roku wystartowałem w wyborach samorządowych i za sprawą zaufania okazanego mi przez wyborców zostałem wybrany Radnym Rady Miasta Poznania. W sierpniu 2009 roku zostałem Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania, w zakresie moich obowiązków znalazły się kwestie oświaty, kultury i sportu.  

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Wespół z żoną Agnieszką powołaliśmy do życia 3 synów, ale nie wykluczamy kolejnych prób. Synowie to: Wojtek (8 lat) oraz bliźnięta Karol i Rafał (4 lata).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-11-03 12:00 - uzupełnienie życiorysu (Aktualizacja)