Zamówienie: P65.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: P65.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"
ul. Czechosłowacka 29, 61-456 Poznań
kontakt: 61 832-08-51
email: p65@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Remont elewacji z uwzględnieniem ocieplenia budynku Przedszkola nr 65 "Wiolinek" położnego przy ul. Czechosłowackiej 29 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

30 kwietnia 2021 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-14
Opis zmian: zmiana czcionki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Pawlicka
Data i godzina publikacji: 2021-04-14 09:44