Oferta: specjalista

Data publikacji: 2022-02-25
Nr ref.: 2/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
Stanowisko: specjalista
Informacje dodatkowe: Prowadzenie sekretariatu przedszkola

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-03-28

Zakres podstawowych czynności

Wprowadzanie danych do aplikacji iPrzedszkole. Obsługa systemu iPrzedszkole - sporządzanie odpłatności za pobyt i żywienie oraz kontrola odpłatności.  Obsługa systemu PABS-Uczniowie - wprowadzanie i aktualizacja danych. Prowadzenie dokumentacji przedszkola: obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej - zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, prowadzenie rejestru faktur przychodzących. Obsługa organizacyjna naboru do przedszkola: wydawanie i przyjmowanie dokumentów. Prowadzenie ewidencji dzieci. Prowadzenie terminarza spotkań dyrektora. Udzielanie informacji dotyczących bieżących spraw przedszkola.

Wymagania obowiązkowe

Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

 niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej.

 biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), biegła znajomość aplikacji   iPrzedszkole, PABS - UCZNIOWIE.

Wymagania dodatkowe

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkie przyswajanie wiedzy.

Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doświadczenie zawodowe:

minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,

minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarki.

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.docx plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy_BIP.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2022-03-28 00:00
Opis zmian: Roztrzygnięcie procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Elżbieta Przybylak
Data i godzina publikacji: 2022-03-28 14:58