Oferta: specjalista d/s płac i kadr

Data publikacji: 2022-05-04
Nr ref.: P81-120-2/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja
Stanowisko: specjalista d/s płac i kadr
Informacje dodatkowe: Wakat 0,5 etatu od 1.06.2022r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-05-20

Zakres podstawowych czynności

- Prowadzenie rachunkowości płacowej.

- Naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac.

- Dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami.

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

- Bieżąca kontrola wypłacanych dodatków-zgodnie z aktualnymi przepisami.

- Obliczanie i przygotowanie wypłat wszystkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz dla ZUS.

- Rozliczanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i dokonanie całorocznego obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników.

- Naliczanie skutków podwyżek i sporządzanie sprawozdań dla jednostek nadrzędnych.

- Prowadzenie i obsługa ubezpieczeń grupowych pracowników przedszkola.

- Zastępowanie głównej księgowej podczas nieobecności. Wykonywanie innych poleceń dyrektora.

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie min. średnie lub wyższe, co najmniej 4 lat stażu pracy na w/w stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

- obywatelstwo polskie,

- znajomość zasad prowadzenia płac w jednostce oświatowej

- umiejętność obsługi programów: Progman, Płace, Przelewy, SIO, PABS

Wymagania dodatkowe

- znajomość prawa finansowego

- znajomość programów płacowych

- samodzielność w działaniu

- terminowość w realizacji zadań

- mile widziane doświadczenie pracy specjalisty ds. płac w placówce oświatowej

Wymagane dokumenty

1. CV

2. Podanie o pracę

3. Oświadczenie o niekaralności

4. Kserokopia dyplomów ukończenia szkół

5. Kserokopia świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty prosimy składać na adres: Przedszkole nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2, 61-446 Poznań lub e-mail:p81@poznan.interklasa.pl

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja, ul. Limbowa 2, 61-446 Poznań w terminie do 2022-05-18

Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1000), ze zm.

Przedszkole nr 81 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Administratorem Państwa danych osobowych jest:Przedszkole nr 81 z siedzibą w Poznaniu, ul. Limbowa 2.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Barbara Stachowiak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-20 00:00
Opis zmian: Informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Brambor
Data i godzina publikacji: 2022-05-20 13:10