Sprawozdania finansowe

Przedszkole Nr 82


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Przedszkole Nr 82

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdania finanasowe za rok 2020

Sprawozdania finanasowe za rok 2020

od 2021-05-07 do 2025-12-31

sprawozdania finansowe p82

bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian, informacje dodatkowe

od 2019-05-09 do 2024-12-31