Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2024

Andrzej Rataj

Imię, nazwisko

Andrzej Rataj

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

Kontakt

tel. 730 322 307
andrzej_rataj@um.poznan.pl

Życiorys

 • mieszka i pracuje na Starym Mieście, tuż przy Starym Rynku,
 • jest notariuszem w Poznaniu,
 • działa w samorządzie zawodowym notariuszy,
 • jest absolwentem studiów prawniczych i studiów politologicznych,
 • jest doktorem nauk prawnych,
 • prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • ma wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej i samorządowej,
 • jest radnym i przewodniczącym Rady Osiedla Stare Miasto, jednostki pomocniczej Miasta Poznania,
 • jest radnym Rady Miasta Poznania, wybranym z okręgu wyborczego obejmującego osiedla: Stare Miasto, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Warszawskie-Pomet-Maltańskie,
 • jest Wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania oraz członkiem Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, 
 • jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania,
 • jest członkiem Rady Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości,
 • jest Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ds. obszaru dawnej osady Świętego Gotarda,
 • w działalności dla mieszkańców i Miasta Poznania skupia się przede wszystkich na sferach: rewitalizacji, poprawy jakości życia i warunków zamieszkania, polityki przestrzennej, ochrony krajobrazu i przestrzeni publicznej, kultury i nauki, bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju infrastruktury, terenów zielonych, terenów nad Wartą, ruchu turystycznego i ochrony zabytków.

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Okręg wyborczy

3 (Chartowo, Główna, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Ostrów Tumski-Zawady-Śródka-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Stare Miasto)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

 • Pan radny spotyka się z mieszkańcami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Biura Rady Miasta - tel. 61 878 53 33

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: BRM
Data wytworzenia informacji: 2023-08-22 00:00
Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-08-22 13:41