Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Andrzej Rataj

Imię, nazwisko

Andrzej Rataj

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

Kontakt

730 322 307
andrzej_rataj@um.poznan.pl

Życiorys

Życiorys

- mieszka i pracuje na Starym Mieście, tuż przy Starym Rynku,

- jest notariuszem w Poznaniu,

- działa w samorządzie zawodowym notariuszy,

- jest absolwentem studiów prawniczych i studiów politologicznych,

- jest doktorem nauk prawnych,

- prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

- ma wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej i samorządowej,

- jest radnym i przewodniczącym Rady Osiedla Stare Miasto, jednostki pomocniczej Miasta Poznania,

- jest radnym Rady Miasta Poznania, wybranym z okręgu wyborczego obejmującego osiedla: Stare Miasto, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Warszawskie-Pomet-Maltańskie,

- jest Wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania oraz członkiem Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania,  

- jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania,

- jest członkiem Rady Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości,

- jest Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ds. obszaru dawnej osady Świętego Gotarda,

- w działalności dla mieszkańców i Miasta Poznania skupia się przede wszystkich na sferach: rewitalizacji, poprawy jakości życia i warunków zamieszkania, polityki przestrzennej, ochrony krajobrazu i przestrzeni publicznej, kultury i nauki, bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju infrastruktury, terenów zielonych, terenów nad Wartą, ruchu turystycznego i ochrony zabytków.

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Miasta - Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-07-08
Opis zmian: Dodanie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Angelika Piotrowska
Data i godzina publikacji: 2021-07-08 13:55