Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. uporządkowania parkowania i poprawy warunków bezpeczeństwa wzdłuż ul. Dąbrowskiego

Symbol

RM-VI.0003.324.2019

Data zgłoszenia

2019-05-29

Wnioskodawca

Wilczewska Anna

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-18 16:08:11.0