Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. zmiany organizacji ruchu kołowego w rejonie ulicy Babimojskiej

Symbol

RM.0003.141.2018

Data zgłoszenia

2018-04-03

Wnioskodawcy

Stachowiak Tomasz
Król Dominika

Sesja

Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 27-03-2018 - dokończenie w dniu 03-04-2018

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-21 16:09:05.0