Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Filip Olszak

Imię, nazwisko

Filip Olszak

Funkcja

P-cy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wicep-cy Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wicep-cy Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz P-cy Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

Kontakt

Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333
filip_olszak@um.poznan.pl

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: PRMP
Data wytworzenia informacji: 2022-09-22 00:00
Opis zmian: wybór Wiceprzewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Krupa
Data i godzina publikacji: 2022-09-23 09:26