Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Filip Olszak

Imię, nazwisko

Filip Olszak

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

Kontakt

Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333
filip_olszak@um.poznan.pl

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: dopisanie funkcji przewodniczacego podkomisji. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Daria Foriasz
Data i godzina publikacji: 2020-07-16 12:42