Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Filip Olszak

Imię, nazwisko

Filip Olszak

Funkcja

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

Kontakt

Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333
filip_olszak@um.poznan.pl

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: PRMP
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13 00:00
Opis zmian: Przejęcie funkcji Przewodniczącego KOŚiGK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Krupa
Data i godzina publikacji: 2021-10-14 08:29