Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. ekranów dźwiękochłonnych przy ul. B. Krzywoustego

Symbol

RM.0003.518.2016

Data zgłoszenia

2016-11-22

Wnioskodawca

Jura Grzegorz

Sesja

Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-20 16:08:28.0