Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. odpowiedzi na interpelację dot. udogodnień dla rodzin z dziećmi w Nowym ZOO

Symbol

RM.0003.502.2015

Data zgłoszenia

2015-10-20

Wnioskodawca

Jura Grzegorz

Sesja

Sesja zwyczajna nr XVIII w dniu 20-10-2015

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-20 16:08:28.0