Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. odpowiedzi na interpelację z 03.03.2015r.

Symbol

RM.0003.126.2015

Data zgłoszenia

2015-03-24

Wnioskodawca

Jura Grzegorz

Sesja

Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-20 16:08:28.0