Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. przystąpienia Poznania do programu standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Symbol

RM.0003.209.2015

Data zgłoszenia

2015-05-05

Wnioskodawca

Jura Grzegorz

Sesja

Sesja zwyczajna nr XI w dniu 05-05-2015

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-20 16:08:28.0