Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2024

Henryk Kania

Imię, nazwisko

Henryk Kania

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

Kontakt

tel. 732 433 731
henryk_kania@um.poznan.pl

Życiorys

Henryk Kania, urodzony 26.03.1952 r. w Mroczeniu (woj. wielkopolskie), absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz szkół wojskowych. Czwartą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Rady Osiedla. Jako Przewodniczący Rady Osiedla doprowadził m. innymi do:

  • wyeliminowania możliwość lokalizacji przy ulicy Głuszyna w Poznaniu kontenerów socjalnych dla "trudnych lokatorów";
  • zrealizowania zadania grantowego polegającego na adaptacji pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Nr 17 "Ikarek" w Poznaniu;
  • wykonania parkingu przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5 w Poznaniu;
  • rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Głuszyna" (siłownia na wolnym powietrzu, oświetlenie obiektu, renowacja płyty głównej boiska do piłki nożnej, wybudowanie przyłącza wodnego dla automatycznego systemu nawadniania płyty boiska);
  • remontu dróg wewnętrznych i chodników, wykonania zatok autobusowych przy ul. Głuszyna, ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Daszewickiej oraz generalnej przebudowy ul. Sypniewo.

W połowie VII kadencji Rady Miasta (2014-2018) został radnym. W okresie 26 miesięcy działalności radnego (wrzesień 2016 - październik 2018) złożył poprawki do Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, z których aktualnie 8 jest realizowanych przez instytucje miejskie, między innymi: budowa Parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, wykonanie koncepcji budowy ul. Ożarowskiej, ul. Głuszyna (strona północna, rejon kościoła parafialnego), nowej ulicy do budynków komunalnych ZKZL (Sypniewo 23), projektu inwestycyjnego oświetlenia ul. Sypniewo, remontu zabytkowej alei kasztanowej. W VIII kadencji Rady Miasta pragnie podjąć działania związane z: budową i remontem ulic na terenie osiedli znajdujących się w IV okręgu wyborczym; aktywną polityką społeczną dostosowującą struktury Miasta do potrzeb ludzi starszych i młodych, osób niepełnosprawnych; zapewnieniem bezpieczeństwa i godnego życia mieszkańcom - przejawiającego się w powszechnym i równym dostępie do edukacji, ochrony zdrowia, sportu oraz porządku prawnego.

Klub radnych

Klub Radnych Wspólny Poznań

Okręg wyborczy

4 (Głuszyna, Rataje, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Świerczewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Żegrze, Zielony Dębiec)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • Spotkania odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 732 433 731

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: BRM
Data wytworzenia informacji: 2023-08-22 00:00
Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-08-22 13:16