Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Imię, nazwisko

Jadwiga Rotnicka

Funkcja

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej i Ochronny Środowiska

Klub radnych

radny niezależny

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-05 14:55