Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Adrian Kamil Kaczmarek - I okręg wyborczy - Stare Miasto-Wilda

Imię, nazwisko

Adrian Kamil Kaczmarek - I okręg wyborczy - Stare Miasto-Wilda

Funkcja

Wiceprzewodniczący trzech Komisji: Rewizyjnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Rewizyjnej

Kontakt

609-473-427
adrian_kaczmarek@um.poznan.pl

Życiorys

Adrian Kaczmarek
Urodziłem się i mieszkam w Poznaniu, mam 29 lat jestem absolwentem politologii o specjalizacji administracja samorządowa i marketing polityczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Swoją działalność społeczną rozpocząłem na pierwszym roku studiów w 2001 roku.
Od czasów wczesnej młodości uważałem, że nikt nie powinien pozostać pozostawiony sam sobie i każdemu potrzebującemu tego człowiekowi należy pomóc, z poszanowaniem jego osobistej wolności. Po zakończeniu pierwszej sesji na studiach postanowiłem zapisać się do partii politycznej, ze względu na moje przekonania wybór był dla mnie oczywisty - zapisałem się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Poznaniu.
W latach 2002 -2005 byłem asystentem społecznym Poseł na Sejm RP Anny Górnej-Kubackiej.
Moja aktywność w działalności społecznej zaowocowała tym, że w 2007 roku zostałem wybrany Sekretarzem SLD w Poznaniu.
Podczas kampanii wyborczych 2005, 2006, 2007 2009 byłem pełnomocnikiem i szefem sztabu SLD w Poznaniu, funkcję tę pełniłem również podczas ostatniej kampanii samorządowej.
Od 2009 roku jestem współpracownikiem Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca.

Klub radnych

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: wpis okręgu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 15:37