Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Karolina Urszula Fabiś-Szulc - VI okręg wyborczy - Grunwald

Imię, nazwisko

Karolina Urszula Fabiś-Szulc - VI okręg wyborczy - Grunwald

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

Kontakt

515 236 431
karolina_fabis@um.poznan.pl

Życiorys

Karolina Urszula Fabiś 
Data urodzenia 09 luty 1985 r. 
Wykształcenie

2010 Zarządca nieruchomości nr licencji 19371 data wpisu 07. 07. 2010 r. 

2004 - 2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
kierunek : zarządzanie;
specjalność: zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
2000 - 2004 IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Poznaniu,
profil: ogólny

Doświadczenie zawodowe
2009-....  Urząd Gminy w Rokietnicy

2008 - 2009 
Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji
Podinspektor ds. obsługi podatkowej i windykacji
Urząd Gminy w Rokietnicy
Referat Rozwoju Gospodarczego
Referent ds. zagospodarowania przestrzennego

2008 Biuro Obrotu Nieruchomościami ABES,
agent nieruchomości
2008 Praktyka w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Znajomość języków obcych
 - język angielski zaawansowana (w mowie i piśmie)
 - język  hiszpański podstawowa
Dodatkowe umiejętności
 - obsługa komputera pakiet MS Office i Internetu 
 - prawo jazdy kat. B (czynne)
- ukończony kurs na sporządzanie świadectw energetycznych budynków
- ukończony kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych bilansistów - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
- ukończony kurs kadry i płace poziom podstawowy - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Mocne strony
 - pracowitość, komunikatywność, rzetelność, kreatywność dyspozycyjność
 - dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Zainteresowania
  polityka, podróże, kuchnia, film.

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie okręgu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 15:26