Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Lidia Dudziak - II okręg wyborczy - Jeżyce - Łazarz

Imię, nazwisko

Lidia Dudziak - II okręg wyborczy - Jeżyce - Łazarz

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Komisji: Gospodarki Komununalnej i Polityki Mieszkaniowej, Kultury Fizycznej i Turystyki

Kontakt

601-872-355
lidia_dudziak@um.poznan.pl

Życiorys

Urodzona w 1957 roku, mąż Tomasz,  synowie Michał, Maciej, założyli własne rodziny. Mam sześcioro wnucząt: Majkę, Antosia, Maksymiliana, Łucję oraz Franciszka i Marysię.

Wykształcenie : mgr politologii,

W 2010 r ukończyłam studia podyplomowe i uzyskałam tytuł -manager sportu.

Pracuję w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, w których jestem  przewodniczącą NSZZ "Solidarność"

Jestem członkiem  Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska, delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

Byłam współzałożycielką Rady Osiedla Św.Łazarz

Od 1998 r jestem Radną Miasta Poznania wybierana w okręgu Łazarz, Jeżyce, a w kadencji 2010-2014 , Łazarz, Jeżyce i Ogrody.

W kadencji 2006-2010 pracowałam w 5 komisjach, w Komisji Oświaty i Wychowania jako jej  przewodnicząca, ponadto w Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych wice-przewodnicząca.

Jestem członkiem  Komitetu Obchodów Rocznic Poznańskiego Czerwca 1956 r, Przewodniczącą Kapituły Złotej Róży. członkiem Stowarzyszenia "Solidarność z Bezrobotnymi", członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Koszykówki, Prezesem Honorowym  Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Była koszykarka KKS Lech.

Od 24 lat śpiewam w chórze Dolorosa , oraz działam w Caritas przy swojej parafii.

Radna    Klub Prawo i Sprawiedliwość

Klub radnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: wpis okręgu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 15:35