Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Przemysław Alexandrowicz V okręg wyborczy Rataje-Starołęka

Imię, nazwisko

Przemysław Alexandrowicz V okręg wyborczy Rataje-Starołęka

Kontakt

600-874-000
przemyslaw_alexandrowicz@um.poznan.pl

Życiorys

PRZEMYSŁAW ALEXANDROWICZ - ur. w Poznaniu, 20 lutego 1961 r. Absolwent SP 64, VI LO i UAM (mgr historii, nauczyciel). Studia podyplomowe (Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi) na Wydz. Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przez kilka lat nauczyciel, obecnie główny specjalista w Oddziale Wlkp. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci. Aktywny społecznie i politycznie od 1980 r. W latach 1980-86 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współorganizator Samorządu Studentów UAM i jego przewodniczący na Wydz. Historycznym.

W latach 1994-2005 radny II, III i IV kadencji - w tym od listopada 2002 r. do października 2005 r. przewodniczący Rady Miasta Poznania. W Radzie Miasta zajmował się m.in. sprawami oświaty, kultury, problemami osób niepełnosprawnych.

Od roku 2005 do 2007 - Senator RP, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP. Prezes poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, członek prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

W dniu 21 listopada 2010 r., wybrany głosami 2625 mieszkańców okręgu Rataje/Starołęka, został po raz czwarty radnym Rady Miasta Poznania.

Klub radnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie okregu wyborczego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 15:24