Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Przemysław Foligowski wygaśnięcie mandatu 10.07.2012

Imię, nazwisko

Przemysław Foligowski wygaśnięcie mandatu 10.07.2012

Funkcja

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodn.Komisji Kultury i Nauki

Kontakt

501-561-838
przemyslaw_foligowski@um.poznan.pl

Życiorys

Przemysław Foligowski - lat 36, ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, specjalista stosunków międzynarodowych, pracownik jednej z poznańskich uczelni. Autor publikacji dotyczących obszaru postradzieckiego.

Radny miasta Poznania IV, V i VI kadencji. Wcześniej kierował jednym w oddziałów Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Stypendysta rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie zarządzania oświatą publiczną. Posiada uprawnienia w zakresie przygotowywania projektów unijnych.

Klub radnych

Radny Niezrzeszony

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2013-09-27 15:05