Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Lidia Dudziak

Imię, nazwisko

Lidia Dudziak

Funkcja

Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

Kontakt

601 872 355
lidia_dudziak@um.poznan.pl

Życiorys

Radna Miasta Poznania od 1998 roku, Klub Prawo i Sprawiedliwość

mgr politologii, manager sportu.

Zamężna, dwóch dorosłych synów, 6 wnucząt.

członek NSZZ "Solidarność" Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

w minionej kadencji:

przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

członek  Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej,

członek Komisji Oświaty i Wychowania , członek Komisji ds. Budowy Parku Rataje

członek komisji doraźnych: Komisji Grantowej - inwestycje z udziałem ludności, komisji  przyznającej mieszkania do remontu, komisji ds. lokali użytkowych,

przewodnicząca Kapituły Złotej Róży, członek Kapituły Sportowca Roku

przez czytelników Głos Wlkp wybrana najlepszą radną 2010-2014

członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Koszykówki

Honorowy Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego /MUKS/ koszykówka dziewcząt,

członek Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu,

członek Komitetu Obchodów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 rok,

członek Rady Ekonomicznej przy swojej parafii, działa w Caritas, śpiewa w chórze Dolorosa

wyróżniana przez różne środowiska: kombatanckie, oświatowe, sportowe, i państwowe:                                                                                                             "Krzyżem Semper Fidelis", "Medalem Za Wolność Prawo i Chleb",  Medalem za "Utrwalanie pamięci Rodziny Katyńskiej", Zasłużona dla Transportu RP, "Za zasługi  dla Województwa Wielkopolskiego",  Srebrnym Medalem  "Za  zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego"    od  czytelników Głosu Wlkp w 2003r otrzymała tytuł "Superradnej Miasta Poznania", "Przyjaciel Sportu" ,"Człowiek Roku Łazarza", Przyjaciel Łazarza"Przyjaciel Fundacji Niepełnosprawnych "Promyk Słońca", Certyfikat "Akademii Ludzi Pozytywnych", "Przyjaciel" wielu poznańskich szkół, Wyróżniona  "Certyfikat  Kandydat Przyjazny Rodzinie"- Rodzina  Ma Głos"

zainteresowania sport: kibic piłki nożnej Lecha, Warty, gier zespołowych, śpiew chóralny

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • 2018-11-19

    Pani radna spotyka się z mieszkańcami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod  601 872 355

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-24 10:17 - dopisanie do składu KPMiRZ (Aktualizacja)