Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2024

Łukasz Michał Mikuła

Imię, nazwisko

Łukasz Michał Mikuła

Funkcja

Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Kontakt

tel. 601 762 423
lukasz_mikula@um.poznan.pl

Życiorys

Urodziłem się w 1982 r. w Poznaniu. Moje lata szkolne związane są z Jeżycami (Przedszkole nr 86 i Szkoła Podstawowa nr 36 na ul. Słowackiego) i Łazarzem, gdzie w 2000 r. zdałem maturę w II Liceum Ogólnokształcącym na ul. Matejki. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłem dwa kierunki studiów magisterskich: gospodarkę przestrzenną (2005) i prawo (2007).

W ramach stypendium programu Erasmus/Sokrates studiowałem także w Wielkiej Brytanii na University of Portsmouth (2004/2005). W latach 2005-2009 odbywałem studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, które ukończyłem obroną rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie terytorialne w obszarach metropolitalnych w Polsce. Zostałem za nią wyróżniony Nagrodą Miasta Poznania (2010).

Od 2009 r. pracuję na UAM jako adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Prowadzę badania naukowe i wykłady z zakresu planowania przestrzennego, samorządu terytorialnego oraz zarządzania miastami i aglomeracjami miejskimi. Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych na te tematy, w tym monografii książkowej pt. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie (2007, wspólnie z prof. T. Kaczmarkiem).

Zawsze fascynował mnie Poznań - szczególnie jego historia, architektura i urbanistyka. W 2001 r. zostałem licencjonowanym przewodnikiem turystycznym po naszym mieście. Również w mojej pracy naukowej jednym z głównych tematów zainteresowania jest problematyka zintegrowanego planowania i zarządzania w aglomeracji poznańskiej. W sferze praktycznej wiąże się to z pracą w zespołach eksperckich Centrum Badań Metropolitalnych UAM, które opracowały pierwsze w historii kompleksowe dokumenty programowe dla całej aglomeracji: Strategię Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej "Metropolia Poznań 2020" oraz Koncepcję Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Aktualnie prowadzę badania w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki jako kierownik projektu pt. "Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy".

Prywatnie uwielbiam dalekie podróże po świecie - z plecakiem i grupą przyjaciół, a moje pasje sportowe to narciarstwo, windsurfing i pływanie.

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Okręg wyborczy

1 (Łazarz, Jeżyce, Wilda)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • Pan radny spotyka się z mieszkańcami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Biura Rady Miasta - tel. 61 878 53 33

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: BRM
Data wytworzenia informacji: 2023-08-22 00:00
Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-08-22 13:38