Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2024-2029

Imię, nazwisko

Magdalena Antolczyk

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

Kontakt

Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33
magdalena_antolczyk@um.poznan.pl

Życiorys

Absolwentka socjologii, studiowała etnologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat zaangażowana w organizację projektów młodzieżowych (m.in. Młodzieżowe Sieci Bezpieczeństwa, Stronger Together for Social Cohesion, Akcja EDUreakcja - warsztaty antydyskryminacyjne). W czasach studenckich aktywnie działała w Kole Naukowym Edukacji Równościowej "Emancypacja" oraz Studenckim Kole Literacko-Teatralnym "Dygresja", wystawiając autorskie scenariusze. Od 2021 roku związana z Fundacją GrowSPACE. Interesuje się partycypacją młodzieży oraz kulturą azjatycką.

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Okręg wyborczy

V (Stary Grunwald, Ogrody, Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Grunwald Północ, Grunwald Południe, Ławica, Kwiatowe, Junikowo)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • Spotkania odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Biura Rady Miasta - tel. 61 878 53 33 - lub mailowym: magdalena_antolczyk@um.poznan.pl.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Antolczyk
Data wytworzenia informacji: 2024-06-07 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji biograficznych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2024-06-07 14:59