Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Monika Danelska

Imię, nazwisko

Monika Danelska

Funkcja

Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kontakt

Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333
monika_danelska@um.poznan.pl

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • 2018-11-19

    Pani Radna spotyka się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, po telefonicznym umówieniu przez Biuro Rady Miasta, tel. 618785333 lub kontakt mailowy.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-01 07:54 - dopisanie do składu podkomisji (Aktualizacja)