Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. umów o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Symbol

RM-VI.0003.65.2021

Data zgłoszenia

2021-03-08

Wnioskodawca

Matuszak Paweł

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-24 16:08:14.0