Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2024-2029

Imię, nazwisko

Przemysław Alexandrowicz

Kontakt

Tel. 600 874 000
przemyslaw_alexandrowicz@um.poznan.pl

Życiorys

Przemysław Alexandrowicz - ur. w Poznaniu, 20 lutego 1961 r. Absolwent SP 64, VI LO i UAM (mgr historii, nauczyciel) oraz studiów podyplomowych (Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi) na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przez kilka lat nauczyciel w poznańskich szkołach. Od 2002 - główny specjalista w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1989 żonaty (Żona Ewa jest nauczycielką języka angielskiego. Mają czworo dzieci).

W latach 1980-85 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współorganizator Samorządu Studentów UAM i jego przewodniczący na Wydziale Historycznym. W latach 1988-2005 członek NSZZ "Solidarność". Obecnie aktywny członek kilku stowarzyszeń, prezes poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

W latach 1989-2001 członek-założyciel partii Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. W latach 1994-2005 radny miejski II, III i IV kadencji, w tym - od listopada 2002 do października 2005 - przewodniczący Rady Miasta Poznania. Od 2002 członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Od października 2005 do listopada 2007 senator RP  - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Nauki i Edukacji. Od 2010 ponownie w Radzie Miasta - VI, VII, VIII i IX kadencji. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania (od grudnia 2014 do listopada 2018). Wiceprzewodniczący Rady Miasta (od grudnia 2018 do kwietnia 2023).

Jako radny zajmuje się przede wszystkim sprawami: oświaty, kultury, pomocy rodzinom (w tym rodzinom wielodzietnym) oraz problemami osób niepełnosprawnych. W dniu 7 kwietnia 2024 - wybrany głosami 3436 mieszkańców IV okręgu (Rataje, Żegrze, Starołęka, Krzesiny, Głuszyna, Dębiec, Świerczewo) został po raz siódmy radnym Miasta Poznania.

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Okręg wyborczy

IV (Świerczewo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Rataje, Starołęka-Minikowo, Żegrze, Zielony Dębiec)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przemysław Alexandrowicz
Data wytworzenia informacji: 2024-06-21 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji kontaktowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2024-06-21 14:09