Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-03-09 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
ETA POZNAN:

Serwis kotłowni

wartość: 0 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.K:

Zajęcia dodatkowe " Warsztaty medialne"

wartość: 596,40 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
J.Sz:

Zajęcia dodatkowe dla uczniów" Koło przyrodniczo-eksperymentalne"

wartość: 596,40 PLN
2017-02-21 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Vulcan Sp. z o.o. -Wrocław:

Prawoa do uzywania aplikacji wchodzacych w skład pakietu Złoty abonament Optivum.

Administrowanie, Sekretariat, Dzioennik, Uczeń.

wartość: 0,00 PLN
2017-01-24 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
E.T.:

Zrobienie bilansu jednostki za 2016r., zrobienie operacji zamknięcia księgi za 2015 i otwarcie księgi na 2017 w programie VULCAN.

wartość: 1500,00 PLN
2017-01-24 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
E.T.:

Zaksięgowanie operacji, wykonanie sprawozadania RB28, sporzadzenie rejestru, rozliczenie VAT za styczeń 2017.

wartość: 800,00 PLN
2017-01-13 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Woman's Art Emilia Nowak - Skórzewo:

Zorganizowanie balików dla dzieci.

wartość: 1550,00 PLN
2017-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

serwis instalacyjno-budowlany.

wartość: 0,00 PLN
2017-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Fundacja e-szkoła- Poznan:

Usługa zawiazana z administracją, utrzymaniem w ruchu, opieka serwisowąinfrastruktury dostepowej do Intrnetu i sieci lokalnej WI-FI.

wartość: 307,50 PLN
2016-12-29 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Agencja Detektywistyczna JOKER Sp. z o.o. - Poznań:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alrmu włamainia i napadu za pomoca nadajnika GPRS wraz z karta SIM.

wartość: 0,00 PLN
2016-12-05 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
W.D.:

Remont korytarza na II piętrze.

wartość: 4600,00 PLN
2016-12-02 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M. P.:

Wprowadzenie w zakres czynności na stanowisku głównej księgowej.

wartość: 600,00 PLN
2016-11-16 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Wood Glass Team Sp. z o.o.-Strzelno:

Wymiana stolarki okiennej.

wartość: 43290,00 PLN
2016-10-17 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
J.Sz.:

Zajęcia dodatkowe " Eksperymenty w naukach przyrodniczych"

wartość: 613,20 PLN
2016-10-04 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Firma Przewozowa Magdalena, Marcin Filipowski:

Przewóz uczniów na basen.

wartość: 0,00 PLN
2016-10-04 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.K.:

Zajęcia dodatkowe" warsztaty medialne"

wartość: 425,00 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
D.SZ.:

Dzieo w postaci prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych.

wartość: 1000,00 PLN
2016-09-30 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
R.B.:

Realizacja programu nauczania -język hiszpański

wartość: 840,00 PLN
2016-09-27 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Nauka Pływania Szkólka Wodna u Wiesia:

Nauka pływania dzieci.

wartość: 0,00 PLN
2016-09-15 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Wood Glass Team Sp. z o.o.-Strzelno:

Wymiana stolarki okiennej.

wartość: 126518,42 PLN
2016-09-15 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
KARKON Poznan:

nadzór konserwatorski i autorski

wartość: 3075,00 PLN
2016-08-29 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.G.:

Prace porzadkowe w ogródku szkolnym.

wartość: 300,00 PLN
2016-08-05 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
FRODO Leszek Teschner - Poznań:

Wyczyszczenie styrychu z odchodów po gołębiach, utylzacji zdechłych ptaków, zabezpieczenie miejsc przedostawania sie gołębi na strych.

wartość: 2398,50 PLN
2016-08-04 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
A.Sz.:

Opracowanie dokumentów przetargowych.

wartość: 2500,00 PLN
2016-07-08 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.G.:

Pranie firan.

wartość: 320,00 PLN
2016-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
W.D.:

Remont sali 29, korytarz III piętro, naprawa zamka.

wartość: 5100,00 PLN
2016-06-03 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
D.Sz.:

Prace ogrodnicze i pielegnacyjne terenów zielonych.

wartość: 1000,00 PLN
2016-05-20 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
A.P.:

Załozenie elektronicznej księgi inwentarzowej.

wartość: 900,00 PLN
2016-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
K.Sz.:

Załozenie elektronicznej ksiegi inwentarzowej.

wartość: 1800,00 PLN
2016-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
K.Sz.:

Załozenie elektronicznej ksiegi inwentarzowej.

wartość: 1800,00 PLN
2016-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
A.P.:

Założenie elektronicznej księgi inwentarzowej.

wartość: 900,00 PLN
2016-05-09 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
L.R.:

Zajęcia pozalekcyjne" warsztaty teatralne".

wartość: 840,00 PLN
2016-04-29 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Firma ART KIK- Poznań:

Usługi informatyczne.

wartość: 0,00 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Biuro regionalne JORDAN-Jolanta Pędzisz - Toruń:

Wymiana siatki ogrodzeniowe, wymiana podłogi wiezy sześciokątnej  w zestawie platformy 7 wraz z renowacją i konserwacją.

wartość: 5097,74 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
EKO-UTIL Poznań:

archwizacja.

wartość: 762,60 PLN
2016-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Fundacja e-szkoła- Poznan:

Umowa serwisowa w Programie " Szkoła w chmurze"

wartość: 307,50 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
J.Sz.:

Zajęcia pozalekcyjne-koło " Eksperyment przyrodniczy w edukacji wczesnoszkolnej".

wartość: 580,30 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
B.R.:

Zajęcia pozalekcyjne -koło matematyczne.

wartość: 580,30 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
J. Sz.:

Zajęcia pozalekcyjne -koło z języka angielskiego

wartość: 435,12 PLN
2016-02-10 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Firma Wielobranzowa " GRAF" Poznań:

wymiana stolarki okiennej w s.19

wartość: 22067,43 PLN
2016-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
A.G.:

Zajęcia pozalekcyjne " szkoła dziedzictwa. Projekt 966"

wartość: 411,50 PLN
2016-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
J.D.:

Otwarcie i dozór szkoły podczas prac remontowych.

wartość: 253,28 PLN
2016-01-18 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.G.:

Pranie firan.

wartość: 350,00 PLN
2016-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.G.:

Dzieło w postaci prania firan.

wartość: 350,00 PLN
2016-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

serwis instalacyjno-budowlany.

wartość: 0,00 PLN
2015-12-14 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Advisor Spólka z o.o. spólka komandytowa- Poznań:

Dostawa i wymiana wyposazenia pracowni komuterowej w lokalizacji zamawiajacego.

wartość: 57961,07 PLN
2015-09-05 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
AC Telekontrakt Spółka Jawna - Poznań:

Dzierżawa ksera. Opłata za dzierzawę miesięczna 50,00zł + koszt wydruku.

wartość: 0,00 PLN
2014-09-05 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
AC Telekontrakt Spółka Jawna - Poznań:

Dzierżawa ksera.

wartość: 0,00 PLN
2014-09-05 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
AC Telekontrakt Spółka Jawna - Poznań:

Dzierżawa ksera.

wartość: 0,00 PLN
2014-09-05 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
AC Telekontrakt Spółka Jawna - Poznań:

Dzierżawa ksera. Opłata stała co miesiąc 61,50zł.

wartość: 0,00 PLN