Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-07-25 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

kastracja psów właścicielskich

wartość: 4340 PLN
2022-07-25 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

kastracja psów właścicielskich

wartość: 4340 PLN
2022-06-09 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2022-05-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

interwencyjna pomoc weterynaryjna dla zwierząt właścicielskich

wartość: 10000 PLN
2022-05-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul Pawłowskiego 2a, 60-681 Poznań:

sterylizacja kotów wolno żyjących

wartość: 27700 PLN
2022-05-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja kotów wolno żyjących

wartość: 27700 PLN
2022-05-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vetmedica os. Powstań Narodowych 31,61-215 Poznań:

sterylizacja kotów wolno żyjących

wartość: 27700 PLN
2022-05-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

sterylizacja kotów wolono żyjących

wartość: 27700 PLN
2022-05-04 Usługi Komunalne
Zakład Sprzątania Cmentarzy Sp.z o.o.ul. Podbielska 5a, 60-002 Poznań:

utrzymanie kwater i grobów wojennych na terenie cmentarzy komunalnych : Junikowo i Miłostowo w Poznaniu

wartość: 72800 PLN
2022-04-30 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja wolno żyjących kotów

wartość: 27700 PLN
2022-04-30 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 38695 PLN
2022-04-30 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

sterylizacja wolno  żyjących kotów

wartość: 27700 PLN
2022-04-30 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja zwierząt właścicielskich

wartość: 38695 PLN
2022-04-30 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja oraz kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 38695 PLN
2022-04-30 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 38695 PLN
2022-04-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja wolno żyjących kotów

wartość: 27700 PLN
2022-04-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Pies z Kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizacja wolno żyjących kotów

wartość: 27700 PLN
2022-04-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja wolno żyjących kotów

wartość: 27700 PLN
2022-03-28 Usługi Komunalne
Technika Grzewcza AK Sp. z o.o. ul. Krzywa 3/1 , 60-118 Poznań:

konserwacja pomp i punktów poboru wody na cmantarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo

wartość: 60000 PLN
2022-03-09 Usługi Komunalne
Granit-Art Funer ul. Malwowa 87, 60-175 Poznań:

wykonanie jednego modułu kamiennego kolumbarium na cmentarzu Junikowo w Poznaniu

wartość: 115866 PLN
2022-02-17 Usługi Komunalne
Transport Ciężarowy ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań:

wycięcie drzew na cmentarzu komunalnym Miłostowo w Poznaniu

wartość: 47898,00 PLN
2022-01-18 Usługi Komunalne
Tadeusz i Syn Wycinka drzew ul. Parkowa 12,62-005 Owińska:

wycinka drzew na cmentarzu komunalnym Miłostowo

wartość: 34560 PLN
2022-01-18 Usługi Komunalne
Tadeusz i Syn Wycinka drzew ul. Parkowa 12,62-005 Owińska:

wycinka drzew na cmentarzu komunalnym Junikowo

wartość: 15120 PLN
2022-01-15 Usługi Komunalne
ZKZL ul. Matejki 57, 60-770 Poznań:

najem toalety prz ul. Świt w Poznaniu

wartość: 15379,32 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mardo ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec:

odbiór i transport odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Schronisku dla zwierząt przy ul. Kobylepole 51 w Poznaniu

wartość: 10000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Ordo Sp. z o. o. ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonka:

odbiór i transport odpadów ze Schroniska dla Zwierząt przy ul. Kobylepole 51 w Poznaniu

wartość: 4440 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Specjalistyczna Przychodnia Wet. ul. Zwierzyniecka 41 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Katowicka 11/U1-2 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Prywatny Punkt Wet. ul. Bławatkowa 2A Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zw. ul. Sołtysia 26 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Na Wildzie ul. Wierzbięcice 65 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 2250 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Rok Vet ul. Chojnicka 56 , 60-480 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Kopanina 3 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Wet. Centrum Garfild ul. Dąbrowskiego 130c Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 4125 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Szczuczyńska 20 Szamotuły:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Lęborska 47A Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Klinika Małych Zwierząt ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Usługi Wet. ul. Leśna 36 Kaźmierz:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Korczaka 14, Komorniki:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Lecha 92A Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Pluto os. Jagielońkie 77 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt os. Wł. Jagiełły 33 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet.ul. Potworowskiego , Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Klinika Wet. Os. Orła Białego 86 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Piątkowska 105, 60-648 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Usługi Wet. ul. Bnińska 40, 61-023 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Os. Wichrowe Wzgórze paw. 103, 61-670 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Uniwersytet Przyrodniczy ul. Wojska Polskiego 28, Poznań:

elktroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Klinika Wet. ul. Warzyniaka 41, 60-502 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul Pawłowskiego 2a, 60-681 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Boliłapka os. Czecha 104 A, 61-148 Poznań:

elektroniczna znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przchodnia Wet. ul. Fieldorfa 1/3U Poznań:

elektroniczna znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

elektroniczne znakownie zwiezrząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Anna Adamska ul. Starołęcka 184, 61-341 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwirząt

wartość: 2250 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet.ul. Koralowa 1, 62-300 Września:

elektroniczne znakowanie zwirząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. 28 czerwca 1956 r. 382A/U1, 61-441 Poznań:

wlwktroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Kociak ul. Chwaliszewo 12, 61-104 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Mogileńska 4/9, 61-052 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. My-Pet os. 1000-lecia 30, 61-255 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Eko-Trans-Utylizacja , z siedzibą w Józefowie 26a, 64-310 Lwówek:

odbiór, tarnsport zwłok zwierząt z poznańskiego schroniska przy ul. Kobylepole 51 w Poznaniu

wartość: 100000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Mołdawska 1 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2021-12-31 Usługi Komunalne
Conditio Zamówienia Publiczne, os. Zwycięstwa 26/88, 61-651 Poznań:

wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych-sterylizacja, kastracja kotów

wartość: 9000 PLN
2021-12-31 Usługi Komunalne
Klinika Małych Zwierząt ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

usługa wet. dotyczy przywożenie zwierząt z poznańskiego schroniska dla zwierząt

wartość: 70000 PLN
2021-12-27 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. ul. Marcelińska 100/20 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2021-12-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

sterylizacja, oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 16000 PLN
2021-12-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja, oraz kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 1000 PLN
2021-11-19 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

sterylizacja, oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 11820 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 2250 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

kastracja kotów właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja oraz kastracja kotów właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-10-18 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja, oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 26000 PLN
2021-10-18 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1875 PLN
2021-10-05 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Przy Arenie ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 5000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 3000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Pies z Kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

sterylizcja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Vetmedica os. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 14000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-08-17 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja kotów właścicielskich

wartość: 30000 PLN
2021-08-17 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja kotów właścicielskich

wartość: 30000 PLN
2021-07-26 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

elektroniczne znakownie zwierząt

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Przy Arenie ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Pawłowskiego 21,60-681 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Pies z kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizaja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Pies z kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizaja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Vetmedica os. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN