Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-01-03 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. My-Pet os. 1000-lecia 30, 61-255 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Eko-Trans-Utylizacja , z siedzibą w Józefowie 26a, 64-310 Lwówek:

odbiór, tarnsport zwłok zwierząt z poznańskiego schroniska przy ul. Kobylepole 51 w Poznaniu

wartość: 100000 PLN
2022-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Mołdawska 1 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

kastracja kotów właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 2250 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

kastracja kotów właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-10-27 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja oraz kastracja kotów właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-10-18 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1875 PLN
2021-10-05 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 3000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Przy Arenie ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 5000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 3000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Pies z Kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

sterylizcja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Vetmedica os. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 14000 PLN
2021-09-01 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-08-17 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja kotów właścicielskich

wartość: 30000 PLN
2021-08-17 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.ul. Nowowiejska 24c, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja kotów właścicielskich

wartość: 30000 PLN
2021-07-26 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

elektroniczne znakownie zwierząt

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Przy Arenie ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Pawłowskiego 21,60-681 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-05-10 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Pies z kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizaja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Pies z kotem ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizaja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Vetmedica os. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

wartość: 15000 PLN
2021-04-23 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 15000 PLN
2021-04-09 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-04-09 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja i kstracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-04-09 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2021-03-17 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

pomoc weterynaryjna dla zwierząt właścicielskich

wartość: 10000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Klinika Wet. ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. os. Orła Białego 86A, 61-251 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Mogileńska 4/9, 61-052 Poznań:

elektroniczne znakownie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Klinika Wet. ul. Warzyniaka 41, 60-50 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Weterynaryjne Centrum Garfild ul. Dąbrowskiego 130c, 60-576 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 2250 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Mołdawska 1 , Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750,000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Przy Arenie ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750,000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Lęborska 47A, 60-431 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750,000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ROK-VET ul. Chojnicka 56, 60-480 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. ul. Marcelińska 100/202, 60-324 Poznań:

elektroniczne znakownie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. My Pet os. 1000-lecia 8 Poznań:

elektroniczne zakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowaińska 13, 60-301 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 3000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Bułgarska Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Prywatny Punkt WEt. ul. Bławatkowa 2A, 61-464 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Oświecenia 4A Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. KOCIAK ul. Chwaliszewo 12, 61-104 Poznań:

elektroniczne  znakowanie psów i kotów

wartość: 750 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Bnińska 40, 61-023:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. i art. dla zwierząt os. Lecha 92A, 61-297 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Na Polance ul. Katowicka 11/U1-2, 61-131 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Boliłapka os. Czecha 104A 61-148 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Klinika Wet. Klinika Małych Zwierząt ul. Księcia Mieszka I 18 , 61-689 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Kopanina 3, 60-105 Poznań:

elektroniczne znkaownie psów i kotów

wartość: 750 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. 28 czerwca 1956 r. 382A/U1, 61-441 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Anna Adamska ul. Starołęcka 184,61-341 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 2250 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Na Wildzie ul. Wierzbięcice 65,61-547 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 2250 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Usługi Wet. ul. Matejki , Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Specjalistyczna Przychodnia dla zwierząt ul. Zwierzyniecka 41,60-814 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt os. Władysława Jagiełły 33, 60-694 Poznań:

elektroniczne znakownie psów i kotów

wartość: 3000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Usługi Lekarsko Wet. ul. Grunwaldzka 248, 60-168 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Piątkowska 105, 60-648 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 3000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Wichrowe Wzgórze paw. 103, 61-670 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 2250 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 3000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Pawowskiego 21,60-681 Poznań:

elektroniczne znkowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Animal Center ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

elektonczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal Service , Pluto Vet os. Jagielońskie 77:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 1500,00 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica Wet. ul. Sołtysia 26, 61-654 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów i kotów

wartość: 750,000 PLN
2021-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz:

elektroniczne znkowanie psów i kotów

wartość: 1500 PLN
2020-11-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich

wartość: 11500 PLN
2020-11-02 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt os. Władysława Jagiełły 33, 60-694 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich

wartość: 11500 PLN
2020-11-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Velp ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacji i kastracja kotów właścicielskich

wartość: 11500 PLN
2020-11-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowaińska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich

wartość: 11500 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Bogusława Wojciechowska Lekarz Medycyny Weterynaryjnej, ul. Cmentarna 10, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Przychodnia Weterynaryjna "Na Polance", Katarzyna Marciniak, ul. Katowicka 11/U1-2, 61-131 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Gabinet Weterynaryjny "ANIMAL" Rafał Przybylski, ul. Nad Wierzbakiem 20/1, 60-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Gabinet Weterynaryjny "VETMEDICA", os. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
"Pies z kotem" Monika Drzewiecka, ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Przychodnia Weterynaryjna dr hab. n. wet. Dorota Bukowska, ul. Pawłowskiego 2a, 60-681 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Przychodnia Weterynaryjna "Animal Center" Karolina Bolewska, ul. Fieldorfa 1/3U, 60-461 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Gabinet Weterynaryjny "Przy Arenie" lek. wet. Magdalena Całujek, ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-08-12 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

wykonanie zabiegów w ramach interwencyjnej pomocy weterynaryjne dla zwierząt właścicielskich

wartość: 10000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Bogusława Wojciechowska Lekarz Medycyny Weterynaryjnej, ul. Cmentarna 10, 62-020 Swarzędz:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Gabinet Weterynaryjny "Przy Arenie" lek. wet. Magdalena Całujek, ul. Potworowskiego 5, 60-212 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Przychodnia Weterynaryjna "Animal Center" Karolina Bolewska, ul. Fieldorfa 1/3U, 60-461 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Przychodnia Weterynaryjna dr hab. n. wet. Dorota Bukowska, ul. Pawłowskiego 2a, 60-681 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
"Pies z kotem" Monika Drzewiecka, ul. Szarotkowa 204, 60-185 Skórzewo:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Gabinet Weterynaryjny "VETMEDICA", os. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Przychodnia Weterynaryjna "Na Polance", Katarzyna Marciniak, ul. Katowicka 11/U1-2, 61-131 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-24 Usługi Komunalne
Gabinet Weterynaryjny "ANIMAL" Rafał Przybylski, ul. Nad Wierzbakiem 20/1, 60-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów

wartość: 20000 PLN
2020-03-11 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1 , 60-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2020-03-11 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt os. Władysława Jagiełły 33, 60-694 Poznań:

sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2020-03-11 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Velp ul. Rubież 99, 61-612 Poznań:

sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2020-03-11 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowaińska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 20000 PLN
2020-02-19 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Żurawiniec ul. Jasna Rola 36/29 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN