Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-02-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII-VIII w poznańskich szkołach w ramach programu Wiem.Wybieram dobrze.

wartość: 5200,00 PLN
2022-02-15 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Świadczenie usług medycznych.

wartość: 0,00 PLN
2022-01-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII-VIII w poznańskich szkołach w ramach programu Wiem.Wybieram dobrze.

wartość: 5000,00 PLN
2021-12-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Świadczenie usługi symetrycznego dostępu do sieci Internet.

wartość: 861,00 PLN
2021-12-30 Straż Miejska Miasta Poznania
CenterMed Poznań:

Świadczenie usług medycznych

wartość: 0,00 PLN
2021-12-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

Ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej MJO.

wartość: 0,00 PLN
2021-12-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Umowa najmu lokalu os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 4583,38 PLN
2021-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Garmond Press S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych.

wartość: 2400,00 PLN
2021-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
FLY ON THE CLOUD Sp. z o.o.:

Dostawa licencji na 330 kont wraz z subskrypcją i wsparciem technicznym producenta Oprogramowania w ramach umowy Google Workspace Enterprise Standard dla domeny smmp.pl

wartość: 533644,85 PLN
2021-10-13 Straż Miejska Miasta Poznania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Porozumienie w celu współdziałania w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie UAM w Poznanu.

wartość: 0,00 PLN
2021-10-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Agnieszka Zakrzewska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 2500,00 PLN
2021-10-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Sylwia Pięta:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 1188,00 PLN
2021-10-11 Straż Miejska Miasta Poznania
SPRINT S.A.:

Oprogramowanie aplikacyjne, serwis i gotowość do świadczeń

wartość: 111216,60 PLN
2021-10-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu Ruchu Drogowego.

wartość: 25200,00 PLN
2021-10-01 Straż Miejska Miasta Poznania
NSZZ Solidarność Pracowników UMP i SMMP, Związek Zawodowy Pracowników SMMP:

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników SMMP w roku 2021.

wartość: 0,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2800,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Żaneta Nowacka:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Krzyśka Agnieszka:

Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia dla pracowników SMMP zastępujących kadrę kierowniczą, z zakresu praktycznych umiejętoności delegowania i egzekwowania zadań, motywowania pracowników i budowania autorytetu.

wartość: 1450,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Agnieszka Kropidłowska:

Przygotowanie i poprowadzenie zajęć dla kadry kierowniczej SMMP z zakresu własciwego dokonywania okresowych ocen pracownicznych.

wartość: 1450,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychedukacji i psychterapii:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII-VIII w poznańskich szkołach w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze".

wartość: 5200,00 PLN
2021-09-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2800,00 PLN
2021-08-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:

Porozumienie dotyczące poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

wartość: 0,00 PLN
2021-07-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.:

Sprzedaż poliw do środków transportu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 638320,00 PLN
2021-06-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Autoryzowany Dealer Nissan A. i R. Polody Sp. J.:

Zakup samochodu elektrycznego Nissan Furgon.

wartość: 151722,48 PLN
2021-06-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Piotr Pruss DEV-GROUP:

Przeprowadzenie szkolenie podstawowego dla trzech aplikantów na Strażnika Miejskiego wraz z przeprowadzeniem egzaminu końcowego.

wartość: 2800,00 PLN
2021-06-15 Straż Miejska Miasta Poznania
MARVEL Sp. z o.o.:

Zakup 2 samochodów osobowych KIA Sportage.

wartość: 163836 PLN
2021-06-09 Straż Miejska Miasta Poznania
RATOWNIK AMBULANSE Sp. z o.o.:

Zakup samochodu typu ambulans  - Renault Trafic.

wartość: 254076,00 PLN
2021-06-09 Straż Miejska Miasta Poznania
MARG G. Kaczmarczyk:

Zaprojektowanie, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, ul. Głogowska 26.

wartość: 119236,20 PLN
2021-05-18 Straż Miejska Miasta Poznania
DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2100,00 PLN
2021-04-29 Straż Miejska Miasta Poznania
PH SKOLIMTEX Andrzej Skolimowski:

Umowa na dostawę sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 41399,34 PLN
2021-04-29 Straż Miejska Miasta Poznania
PPH HERO-COLLECTION Kłosowski i Wspólnicy Sp. j.:

Umowa na dostawę sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 182135,95 PLN
2021-04-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:

Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiążan stron, związanych z audytem ponownej ceryfikacji systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10.

wartość: 1774,89 PLN
2021-04-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Adrian Bock:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 1600,00 PLN
2021-03-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania:

Porozumienie ZOU-II.2430.7.2021 w sprawie ustalenia zasad partycypacji w kosztach utrzymania Poradni Zakładowej UMP.

wartość: 0,00 PLN
2021-03-04 Straż Miejska Miasta Poznania
INEA S.A.:

Umowa dzierżawy włókna świałowodowego.

wartość: 627,30 PLN
2021-02-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 350,00 PLN
2021-01-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Anna Wolniewicz:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-1/21

wartość: 2500,00 PLN
2021-01-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego os. B. Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 98,40 PLN
2021-01-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Umowa najmu lokalu os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 4333,22 PLN
2020-12-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych:

Umowa oświadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych w 2021 r.

wartość: 0,00 PLN
2020-12-23 Straż Miejska Miasta Poznania
CenterMed Sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie z usług medycznych w zakresie specjalistycznych badań lekarskich w 2021 r.

wartość: 0,00 PLN
2020-12-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Fly O The Cluod Sp. z o.o.:

Licencja na korzystanie z usługi G Suite.

wartość: 15,52 PLN
2020-12-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Garmond Press S.A.:

Dostawa prasy.

wartość: 2326,18 PLN
2020-11-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańskie Centrum Świadczeń:

Porozumienie o współpracy.

wartość: 0,00 PLN
2020-11-17 Straż Miejska Miasta Poznania
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych.

wartość: 1150061,50 PLN
2020-11-13 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Umowa na serwis oprogramowania i gotowość do świadczenia usług rozwoju.

wartość: 101106,00 PLN
2020-11-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Sławomir Borowski:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 2500,00 PLN
2020-10-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Krzysztof Kubacki:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 1600,00 PLN
2020-10-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Remontowo - Budowlany Tadeusz Kamiński:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych na rzecz SMMP, ul. Głogowska 26.

wartość: 84457,37 PLN
2020-10-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Skarb Państwa:

Umowa najmu - dwa garaże, dwa miejsca parkingowe ul. Sw. Marii Magdaleny 5 5a.

wartość: 851,26 PLN
2020-10-07 Straż Miejska Miasta Poznania
Łaczkowski Mateusz:

Umowa o podnioszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-10/20.

wartość: 2500,00 PLN
2020-10-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Katarzyna Przybylska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

wartość: 2500,00 PLN
2020-10-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Urszula Sadowska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-8/20

wartość: 2500,00 PLN
2020-10-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Agnieszka Prauzińska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-7/20.

wartość: 2500,00 PLN
2020-09-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:

Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiążąń stron, związanych z audytem ISO.

wartość: 889,84 PLN
2020-08-17 Straż Miejska Miasta Poznania
Piotr Majchrowicz:

Wykonanie prac malarskich na rzecz SMMP.

wartość: 13763,70 PLN
2020-08-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Delik Sp. J.:

Zakup dwóch samochodów osobowych Kia Sportage 1.6 GDI

wartość: 158424,00 PLN
2020-08-10 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 11200,00 PLN
2020-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.

wartość: 20000,00 PLN
2020-06-08 Straż Miejska Miasta Poznania
Paulina Urbańska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-5/20.

wartość: 1280,00 PLN
2020-05-27 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Pawlaczyk:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie zaświadczeń z zakresu okresowego przeszkolenia BHP

wartość: 9600,00 PLN
2020-04-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Justyna Pisarek:

Umowa o podniszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-4/20.

wartość: 2500,00 PLN
2020-04-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Prodata Sp. z o.o.:

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego.

wartość: 119666,70 PLN
2020-04-06 Straż Miejska Miasta Poznania
Dariusz Maciejewski:

Umowa o podniszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-2/20.

wartość: 2500,00 PLN
2020-03-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

Przegląd, naprawa monitoringu ul. Żeromskiego 9, Poznań.

wartość: 123,00 PLN
2020-03-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

Monitoring ul. Żeromskiego 9, Poznań.

wartość: 98,40 PLN
2020-03-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Sebastian Karof:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-1/20.

wartość: 3220,00 PLN
2020-02-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Aquila Adam Bekier:

Prowadzenie warsztatów w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze"

wartość: 6000,00 PLN
2020-02-27 Straż Miejska Miasta Poznania
Spółdzielnia Niewidomych SINPO:

Najem lokalu użytkowego - ul. Żeromskiego 9, Poznań.

wartość: 6437,57 PLN
2020-02-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Piotr Majchrowicz:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych (malowanie) - ul. Głogowska 26, Poznań.

wartość: 5079,90 PLN
2020-02-13 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii:

Prowadzenie warsztatów w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze"

wartość: 5200,00 PLN
2020-02-10 Straż Miejska Miasta Poznania
AQUANET Laboratorium Sp. z o.o.:

Badanie odpadów paleniskowych.

wartość: 100000,00 PLN
2020-01-14 Straż Miejska Miasta Poznania
AGORA S.A.:

Publikacja ogłoszeń urzędowych

wartość: 7004,67 PLN
2020-01-08 Straż Miejska Miasta Poznania
Piotr Majchrowicz:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych.

wartość: 12728,04 PLN
2020-01-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Związki Zawodowe Pracowników Straży Miejksiej Miasta Poznania:

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania działalnosci związkowej - ul. Głogowska 26, Poznań.

wartość: 0,00 PLN
2019-12-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN:

Usługa systematycznego dostępu do sieci internet

wartość: 20664,00 PLN
2019-12-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Umowa najmu lokalu na osiedlu Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu.

wartość: 49759,80 PLN
2019-12-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Garmond Press S.A.:

Umowa o systematyczną dostawę prasy.

wartość: 2073,75 PLN
2019-11-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN:

Usługa transmisji danych pomiedzy sieciami komputerowymi SMMP a UMP

wartość: 20664,00 PLN
2019-11-25 Straż Miejska Miasta Poznania
DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu taktyk i technik interwencji

wartość: 16800,00 PLN
2019-11-12 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Utrzymanie w sprawności informatycznej SZSM.

wartość: 91916,42 PLN
2019-11-07 Straż Miejska Miasta Poznania
Zbigniew Spychała:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie zaświadczeń z zakresu wstępnego przeszkolenia BHP.

wartość: 750,00 PLN
2019-11-05 Straż Miejska Miasta Poznania
Tomasz Szulc:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-9/19

wartość: 3630,00 PLN
2019-10-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Remontowo - Budowlany Tadeusz Kamiński:

Wykonanie remontów w pomieszczeniach w budynku przy ul. Glogowska 26.

wartość: 218448,00 PLN
2019-10-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Patrycja Fuszara:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-7/19.

wartość: 1439,20 PLN
2019-10-17 Straż Miejska Miasta Poznania
APTHERM Adam Pytlik:

Dostawa klimatyzacji oraz centrali wentylacyjnej z wymiennikiem przeciwprądowych oraz jej montaż w lokalizacji ul. Głogowska 26.

wartość: 57000,00 PLN
2019-09-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Tomasz Stefanek:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-6/19

wartość: 3220,00 PLN
2019-09-19 Straż Miejska Miasta Poznania
IT OPTIMA Michał Dymyterko:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa elementów instalacji teleinformatycznej ul. Głogowska 26 Poznań.

wartość: 165000,00 PLN
2019-08-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Remontowo - Budowlany Tadeusz Kamiński:

Wykonanie remontów w pomieszczeniach w budynku przy ul. Głogowska 26, Poznań.

wartość: 75000,00 PLN
2019-08-08 Straż Miejska Miasta Poznania
MPC Paweł Oleksiewicz:

Sprzedaż i dostawa komputerów.

wartość: 152003,40 PLN
2019-07-24 Straż Miejska Miasta Poznania
INS Instruments Marcin Jastrząb:

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego.

wartość: 48585,01 PLN
2019-07-22 Straż Miejska Miasta Poznania
APTHERM Adam Pytlik:

Dostawa klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w lokalizacji ul. Głogowska 26

wartość: 178350,00 PLN
2019-07-16 Straż Miejska Miasta Poznania
Michał Baranowski:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-5/19

wartość: 1440,00 PLN
2019-07-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Michał Suszek:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-4/19

wartość: 2920,00 PLN
2019-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Tragi Poznańskie sp. z o.o.:

Umowa najmu  ul. Głogowska 26, paw. 102.

wartość: 23836,23 PLN
2019-06-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Sebastian Gębka:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji umowy na dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku SMMP w Poznaniu przy ul. Głogowska 26.

wartość: 5535,00 PLN
2019-06-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Paweł Szramski:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-2/19

wartość: 3280,00 PLN
2019-06-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Małgorzata Kurczaba:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-3/19

wartość: 3150,00 PLN
2019-06-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Bartosz Biały:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - SMMP.III/1211-5-1/19.

wartość: 350,00 PLN
2019-06-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Prezydent Miasta Poznania:

Decyzja Prezydenta Miasta Poznania - ustanowienie trwałego zarządu na rzecz SMMP na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowska 26.

wartość: 49550,00 PLN