Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-04-17 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Compol S.A.:

Dostawa dwóch samochodów osobowych marki Renault Arkana.

wartość: 273000,00 PLN
2024-04-12 Straż Miejska Miasta Poznania
Leszek Mnich:

Umowa o dzieło na wsparcie merytoryczne dotyczące robót remontowych w lokalizacji ul. Głogowska 26 oraz przygotowanie dokumentacji kosztorysowej w zakresie prac przewidywanych do realizacji w lokalizacji ul. Wierzbięcice 37

wartość: 3800,00 PLN
2024-03-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki:

Umowa na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII w poznańskich szkołach w ramach programu Wiem.Wybieram dobrze.

wartość: 290,00 PLN
2024-02-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii:

Umowa na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII w poznańskich szkołach w ramach programu Wiem.Wybieram dobrze.

wartość: 290,00 PLN
2024-01-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego w Poznaniu Os. B. Chrobrego 117.

wartość: 1180,80 PLN
2023-12-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe:

Usługa dostępu do sieci internet.

wartość: 20664,00 PLN
2023-12-27 Straż Miejska Miasta Poznania
DEV - GROUP Piotr Pruss:

Umowa na przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji

wartość: 10725,00 PLN
2023-12-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Poczta Polska S.A.:

Umowa na świadczenie usług pocztowych.

wartość: 579351,60 PLN
2023-12-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Umowa świaczenia usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej.

wartość: 1530,00 PLN
2023-12-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Umowa o świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych.

wartość: 8685,00 PLN
2023-10-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o.:

Przebudowa wnętrza i zmiana aranżacji wejście głównego w lokalizacji Głogowska 26 w Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 87945,00 PLN
2023-10-27 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Utrzymanie w sprawności informatycznej Systemu Zarządzania Strażą Miejską

wartość: 155718,00 PLN
2023-10-27 Straż Miejska Miasta Poznania
Marta Hyżak - Spychała:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 4640,00 PLN
2023-10-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Urszula Sadowska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 3500,00 PLN
2023-10-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Katarzyna Przybylska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 3500,00 PLN
2023-10-03 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Najem miejsca parkingowego na terenie Parkingu PWK.

wartość: 200,00 PLN
2023-10-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańskie Centrum Dziedzictwa:

Porozumienie określające warunki współpracy przy organizacji spotkania/warsztatów w ramach Programu "Wiem. Wybieram dobrze" w Bramie Poznania w dniu 9.10.2023 r.

wartość: 500,00 PLN
2023-09-21 Straż Miejska Miasta Poznania
DEV-GROUP Piotr Pruss:

Szkolenie uzupełniające dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu Prawa Ruchu Drogowego

wartość: 35200,00 PLN
2023-09-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Anastasiia Khomiak:

Wykonanie trzech godzin tłumaczenia symultanicznego z języka ukraińskiego na polski oraz z polskiego na ukraiński.

wartość: 600,00 PLN
2023-09-12 Straż Miejska Miasta Poznania
MTP sp. z o.o.:

Najem miejsca parkingowego na terenie Parkingu PWK.

wartość: 200,00 PLN
2023-08-30 Straż Miejska Miasta Poznania
MTP sp. z o.o.:

Najem miejsca parkingowego na terenie Parkingu PWK.

wartość: 200,00 PLN
2023-08-30 Straż Miejska Miasta Poznania
ORLEN S.A.:

Sprzedaż paliw do środków transportu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 628320,00 PLN
2023-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
ALKOM FHU Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych - os. Bohaterów II Wojny Światowej 36a w Poznaniu.

wartość: 30996,00 PLN
2023-05-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Leszek Mnich:

Wsparcie merytoryczne dotyczące robót remontowych "Przebudowa wnętrza i zmiana aranżacji wejście głównego w lokalizacji Głogowska 26 w Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 3400,00 PLN
2023-05-05 Straż Miejska Miasta Poznania
BALANS Szkolenia Rozwój Relaks Olga Czarnecka:

Usługa szkoleniowa pn. "Komunikacja interpersonalna, współpraca, rozwiązywania konflików oraz zarządzanie konfliktami".

wartość: 22000,00 PLN
2023-04-17 Straż Miejska Miasta Poznania
Piotr Będziewski:

Odmalowanie pomieszczeń w siedzibie SMMP Poznań, ul. Głogowska 26.

wartość: 1500,00 PLN
2023-04-14 Straż Miejska Miasta Poznania
UMP:

Porozumienie dotyczące certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normami ISO.

wartość: 1096,21 PLN
2023-04-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Compol S.A.:

Dostawa samochu osobowego Dacia Duster

wartość: 86500,00 PLN
2023-04-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Compol S.A.:

Dostawa samochodu osobowego marki Renault Arkana

wartość: 132000,00 PLN
2023-03-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu taktyk i technik interwencji

wartość: 412,50 PLN
2023-03-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii Magdalena Muller-Ksycka:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII w poznańskich szkołach w ramach programu "Wiem.Wybieram dobrze".

wartość: 280,00 PLN
2023-03-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Archenika Sp. z o.o.:

Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanych robót wejscia głównego w budynku SMMP ul. Głogowska 26.

wartość: 10000,00 PLN
2023-03-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu:

Umowa najmu lokalu użytkowego położonego w Poznaniu os. Bohaterów II Wojny Światowej 36.

wartość: 6798,16 PLN
2023-03-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu:

Umowa najmu lokalu użtkowego położonego w Poznaniu os. Bohaterów II Wojny Światowej 34

wartość: 256,06 PLN
2023-03-14 Straż Miejska Miasta Poznania
CENTRUM UMYSŁU Łukasz Dubielski:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII w poznańskich szkołach w ramach programu "Wiem.Wybieram dobrze".

wartość: 300,00 PLN
2023-03-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Paulina Naleśnik:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-2/23

wartość: 1990,00 PLN
2023-02-08 Straż Miejska Miasta Poznania
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.:

Wykonanie badań odpadów paleniskowych.

wartość: 40000,00 PLN
2023-02-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Przemysław Smukała:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć dla 10 grup po około 25 osób z zakresu szkolenia dotyczącego zagadnień korupcji, jej przeciwdziałania i zasad postepowania w przypadku jej zaistnienia dla pracowników SMMP.

wartość: 5000,00 PLN
2023-01-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe:

Usługa transmisji danych pomiędzy siecią komputerową SMMP a korporacyjną siecią komputerową UMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 861,00 PLN
2023-01-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Umowa świadczenia przez MTP na rzecz SMMP usług pomocniczych dla czynności administracyjno - zarządczych w budynku 102 położonym w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 26.

wartość: 2532,08 PLN
2023-01-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Beata Pawlak:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych SMMP.III/1211-5-1/23

wartość: 2390,00 PLN
2023-01-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego - obiekt: Poznań, Os. B. Chrobrego 117

wartość: 1180,80 PLN
2022-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Centermed Poznań Sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

wartość: 14100,00 PLN
2022-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Centermed Poznań Sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

wartość: 2070,00 PLN
2022-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Centermed Poznań Sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznych badań lekarskich w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

wartość: 0,00 PLN
2022-12-12 Straż Miejska Miasta Poznania
Garmond Press S.A.:

Umowa systematycznego dostarczania tytułów prasowych.

wartość: 2400,00 PLN
2022-11-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych.

wartość: 580966,31 PLN
2022-11-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Sylwia Pięta:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 2000,00 PLN
2022-11-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Pawlaczyk:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie stosownych zaświadczeń z zakresu okresowego przeszkolenia BHP - 105 pracowników SMMP.

wartość: 5000,00 PLN
2022-11-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Najem miejsc parkingowych na terenie Parkingu PWK.

wartość: 3444,00 PLN
2022-11-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Utrzymanie w sprawności informatycznej Systemu Zarządzania Strażą Miejską.

wartość: 141445,08 PLN
2022-09-22 Straż Miejska Miasta Poznania
POL-BUD Ryszard Polnik:

Wykonanie remontu w 9 sanitariatach wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Głogowska 26, Poznań.

wartość: 499000,00 PLN
2022-09-21 Straż Miejska Miasta Poznania
POL-BUD Ryszard Polnik:

Wykonanie remontu w pomieszczaniach piwnicznych w budynku przy ul. Głogowskiej 26, Poznań.

wartość: 162008,59 PLN
2022-09-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Marta Dudzińska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 3600,00 PLN
2022-09-08 Straż Miejska Miasta Poznania
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu:

Umowa najmu 2 miejsc parkingowych oraz garaży - ul. Św. Marii Magdaleny 5 5a, Poznań.

wartość: 851,26 PLN
2022-08-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Compol S.A.:

Dostawa samochodu elektrycznego marki Renault Kangoo Van 22kW.

wartość: 165994,65 PLN
2022-07-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Spółdzielnia Niewidomych SINPO:

Umowa najmu lokalu użytkowego 11,0m2 - ul. Żeromskiego 9, Poznań.

wartość: 615,00 PLN
2022-07-05 Straż Miejska Miasta Poznania
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność, Związki Zawodowe Pracowników SMMP:

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2022.

wartość: 0,00 PLN
2022-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
CenterMed Poznań sp. z o.o.:

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

wartość: 0,00 PLN
2022-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
CenterMed Poznań sp. z o.o.:

Świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznych badań lekarskich w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

wartość: 0,00 PLN
2022-06-10 Straż Miejska Miasta Poznania
DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy kadry kierowniczej SMMP z zakresu ruchu drogowego praz prawa karnego i wykroczeń.

wartość: 27720,00 PLN
2022-06-07 Straż Miejska Miasta Poznania
Leszek Mnich:

Umowa o nadzór inwestorski - roboty remontowe 9 sanitariatów oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Straży Miejskiej przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu.

wartość: 9673,30 PLN
2022-05-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Compol S.A.:

Dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym marki Renault Arkana.

wartość: 126322,00 PLN
2022-05-24 Straż Miejska Miasta Poznania
PPH SKOLIMTEX Andrzej Skolimowski:

Dostawa sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Poznaniu.

wartość: 93871,14 PLN
2022-05-24 Straż Miejska Miasta Poznania
PPH Hero-Collection Kłoskowski i Wspólnicy sp. j.:

Dostawa sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Poznaniu.

wartość: 150443,50 PLN
2022-05-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:

Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron, związanych z audytem nadzoru i systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, 14001:2015-09.

wartość: 1146,39 PLN
2022-05-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.:

Rozwiązanie stosunku korzystania z garażu komunlanego położonego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 81/85.

wartość: 0,00 PLN
2022-03-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2800,00 PLN
2022-02-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII-VIII w poznańskich szkołach w ramach programu Wiem.Wybieram dobrze.

wartość: 5200,00 PLN
2022-02-15 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Świadczenie usług medycznych.

wartość: 0,00 PLN
2022-02-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Open Nexus Sp. z o.o.:

Korzystanie z usług w modelu chmurowym Saas - platforma przetargowa.

wartość: 2583 PLN
2022-01-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychoedukacji i psychoterapii:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII-VIII w poznańskich szkołach w ramach programu Wiem.Wybieram dobrze.

wartość: 5000,00 PLN
2022-01-03 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA:

Monitoring siedziby SMMP - os. B. Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 1180,80 PLN
2021-12-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Świadczenie usługi symetrycznego dostępu do sieci Internet.

wartość: 861,00 PLN
2021-12-30 Straż Miejska Miasta Poznania
CenterMed Poznań:

Świadczenie usług medycznych

wartość: 0,00 PLN
2021-12-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

Ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej MJO.

wartość: 0,00 PLN
2021-12-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Umowa najmu lokalu os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 4583,38 PLN
2021-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Garmond Press S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych.

wartość: 2400,00 PLN
2021-12-22 Straż Miejska Miasta Poznania
FLY ON THE CLOUD Sp. z o.o.:

Dostawa licencji na 330 kont wraz z subskrypcją i wsparciem technicznym producenta Oprogramowania w ramach umowy Google Workspace Enterprise Standard dla domeny smmp.pl

wartość: 533644,85 PLN
2021-10-13 Straż Miejska Miasta Poznania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Porozumienie w celu współdziałania w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie UAM w Poznanu.

wartość: 0,00 PLN
2021-10-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Agnieszka Zakrzewska:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 2500,00 PLN
2021-10-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Sylwia Pięta:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 1188,00 PLN
2021-10-11 Straż Miejska Miasta Poznania
SPRINT S.A.:

Oprogramowanie aplikacyjne, serwis i gotowość do świadczeń

wartość: 111216,60 PLN
2021-10-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu Ruchu Drogowego.

wartość: 25200,00 PLN
2021-10-01 Straż Miejska Miasta Poznania
NSZZ Solidarność Pracowników UMP i SMMP, Związek Zawodowy Pracowników SMMP:

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników SMMP w roku 2021.

wartość: 0,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SMMP z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2800,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Żaneta Nowacka:

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Krzyśka Agnieszka:

Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia dla pracowników SMMP zastępujących kadrę kierowniczą, z zakresu praktycznych umiejętoności delegowania i egzekwowania zadań, motywowania pracowników i budowania autorytetu.

wartość: 1450,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Agnieszka Kropidłowska:

Przygotowanie i poprowadzenie zajęć dla kadry kierowniczej SMMP z zakresu własciwego dokonywania okresowych ocen pracownicznych.

wartość: 1450,00 PLN
2021-09-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Pracownia psychedukacji i psychterapii:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów klas VII-VIII w poznańskich szkołach w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze".

wartość: 5200,00 PLN
2021-09-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Firma DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2800,00 PLN
2021-08-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:

Porozumienie dotyczące poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

wartość: 0,00 PLN
2021-07-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.:

Sprzedaż poliw do środków transportu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 638320,00 PLN
2021-06-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Autoryzowany Dealer Nissan A. i R. Polody Sp. J.:

Zakup samochodu elektrycznego Nissan Furgon.

wartość: 151722,48 PLN
2021-06-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Piotr Pruss DEV-GROUP:

Przeprowadzenie szkolenie podstawowego dla trzech aplikantów na Strażnika Miejskiego wraz z przeprowadzeniem egzaminu końcowego.

wartość: 2800,00 PLN
2021-06-15 Straż Miejska Miasta Poznania
MARVEL Sp. z o.o.:

Zakup 2 samochodów osobowych KIA Sportage.

wartość: 163836 PLN
2021-06-09 Straż Miejska Miasta Poznania
RATOWNIK AMBULANSE Sp. z o.o.:

Zakup samochodu typu ambulans  - Renault Trafic.

wartość: 254076,00 PLN
2021-06-09 Straż Miejska Miasta Poznania
MARG G. Kaczmarczyk:

Zaprojektowanie, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, ul. Głogowska 26.

wartość: 119236,20 PLN
2021-05-18 Straż Miejska Miasta Poznania
DEV-GROUP Piotr Pruss:

Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu taktyk i technik interwencji.

wartość: 2100,00 PLN
2021-04-29 Straż Miejska Miasta Poznania
PH SKOLIMTEX Andrzej Skolimowski:

Umowa na dostawę sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej Miasta Poznania.

wartość: 41399,34 PLN