Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-12-07 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
SEZAM-SYSTEM Sp. z o.o.:

Obsługa systemu alarmowego zamontowanego w budynkach MDK 1

wartość: 405,90 PLN
2020-11-07 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
SEZAM-SYSTEM Sp. z o.o.:

Otwieranie i zamykanie furtek, prowadzących na teren MDK 1 w niedziele i święta.

wartość: 784,00 PLN
2020-05-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
SEDNA Jarosław Matysik:

Usługa utrzymania w czystości toalety ogólnodostępnej, znajdującej się na terenie MDK 1 w niedziele i święta oraz soboty.

wartość: 1180,00 PLN
2020-04-24 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
SEDNA Jarosław Matysik:

Usługa utrzymania terenów zieleni po wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów podczas przeprowadzonej rewitalizacji w roku 2019, wraz z wykonaniem obowiązkowych oprysków chemicznych celem zapobiegania chorób i zniszczeniu roślin z przerwami w ciągu roku kalendarzowego od listopada do lutego.

wartość: 3456,00 PLN
2020-02-28 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Aqwarius System Marek Środa:

Comiesięczny przegląd systemu działania fontanny, znajdującej się na terenie MDK 1.

wartość: 2517,81 PLN
2020-02-24 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
M2Stream Sp. z o.o.:

Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacji w budynkach MDK 1 wraz z przeglądem 3 szt. pomp ciepła.

wartość: 7586,00 PLN
2020-01-30 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
LIVT UP-WINDY:

Comiesięczny przegląd platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres 1-roku.

wartość: 184,50 PLN
2017-06-26 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Klub Sportowy Energetyk Poznań:

Wynajem terenu MDK nr 1

wartość: 200,00 PLN
2017-06-20 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Flow Events:

Wynajem terenu MDK nr 1

wartość: 2000 PLN
2017-05-24 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Majart Promotion:

Umowa najmu terenu MDK nr 1

wartość: 1000,00 PLN
2017-04-20 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Smart Busines Solution:

Umowa najmu terenu MDK nr 1

wartość: 1000,00 PLN
2017-04-05 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Sun&More:

Umowa najmu terenu MDK nr 1

wartość: 750,00 PLN
2017-03-30 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Ikea Business Services Center:

Umowa najmu terenu MDK nr 1

wartość: 2000,00 PLN
2017-03-22 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Fundacja Jeden Uniwersytet:

Umowa na wynajem terenu MDK nr 1

wartość: 800,00 PLN
2017-03-16 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
Odział Wielkopolskiego Stowarzysznia Zastępczego Rodzicielstwa:

Umowa najmu terenu MDK nr 1

wartość: 500,00 PLN
2017-03-07 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
MruCon Sp. z o.o.:

Umowa najmu terenu MDK nr 1.

wartość: 750,00 PLN
2017-02-27 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
VIP Catering:

Umowa dot. wynajmu terenu MDK nr 1

wartość: 3000,00 PLN
2017-02-27 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
VIP Catering:

Umowa najmu terenu MDK nr 1

wartość: 3000,00 PLN
2017-01-11 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
F.P.U.VDO:

Wynajem miejsca w holu budynku C po kawomat.

wartość: 150,00 PLN