Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-03-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
F.P.H.U. VDO Jacek Nowak Ul Limanowskiego 23/7 Poznań 60-744:

Umowa najmu powierzchni pod automat sprzedający zimne napoje i produkty spożywcze oraz automat do napojów gorących.

wartość: 123,00 PLN
2021-01-04 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
NOEMIS Jakub Chudobiecki ul. Literacka 171 60-461 Poznań:

Administracja i konserwacja urządzeń instalacji Elektronicznego Systemu Zabezpieczenia budynku MDK nr 2.

wartość: 300 PLN
2021-01-04 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ETA-Service Norbert Korzec ul. Wiosenna 68 Baranowo 62-081:

Prowadzenie obsługi bieżącej kotłowni gazowej.

wartość: 250 PLN
2021-01-04 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 280,00 PLN
2021-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych os. Stefana Batorego 101 Poznań 60-687:

Administrowanie Serwisem Internetowym oraz opieka nas Systemem Kont Pocztowych.

wartość: 250 PLN
2020-12-21 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Solid Group Sp.z o.o.Sp.k. 02-676 Warszawa ul. Postępu 17:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 184,50 PLN
2020-09-22 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
PROGRESS os. Zwycięstwa 21/34 61-649 Poznań NIP: 972 052 35 35:

Szkolenia wstępne BHP, prowadzenie kontroli stanu BHP, udział w ocenie ryzyka awodowego, opracowanie instrukcji ogólnych BHP, szkolenie pracowników w zakresie ppoż

wartość: 200 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ETA-Service Norbert Korzec ul. Wiosenna 68 Baranowo 62-081:

Prowadzenie obsługi bieżącej kotłowni gazowej, oraz prac serwisowych i pogwarancyjnych.

wartość: 250 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych os. Stefana Batorego 101 Poznań 60-687:

Serwis internetowy.

wartość: 250 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
F.P.H.U. VDO Jacek Nowak Ul Limanowskiego 23/7 Poznań 60-744:

Automaty sprzedające produkty spożywcze.

wartość: 200 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka sewisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym niezbędnymdo wywiązania się przez Zleceniodawcę z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności orogramowaniem kadrowo-płacowym, księgowym, programem Płatnik itd.)

wartość: 280,00 PLN