Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
AUTOMATIKBAR F.P.H.U.VOD JACEK NOWAK UL.LIMANOWSKIEGO 23/7, 60-744 POZNAŃ:

NAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMAT SPRZEDAJĄCY ZIMNE NAPOJE I PRODUKTY SPOŻYWCZE ORAZ AUTOMAT DO  NAPOJÓW GORĄCYCH

wartość: 246 PLN
2017-03-31 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
F.P.H.U. VDO Poznań, ul. Limanowskiego 23/7:

Umowa najmu powierzchni pod automat do zimnych napojów i produktów spożywczych oraz do napojów gorących

wartość: 246,00 PLN