Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-02-26 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Librus Sp. z o.o Sp.k. al. Korfantego 193, 40-153 Katowice:

Wdrożenie i użytkowanie aplikacji e-SEKRETARIAT

wartość: 1400 PLN
2020-01-17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany 60-318 Poznań, ul. Rumuńska 13:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków placówki w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

wartość: 3247,20 PLN
2020-01-14 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ComRaid s.c. ul. Radosna 49/1, 60-593 Poznań:

Kompleksowa obsługa informatyczna szkoły

wartość: 18226,8 PLN
2020-01-14 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ARKAS Andrzej Klimczak 61-245 os. Rusa 2/39:

Opieka serwisowa kserokopiarek szkolnych.

wartość: 2804,40 PLN
2020-01-07 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek 61-664 Poznań, ul. Starowiejska 8:

Opieka serwisowa programu Progman "Majątek Web"

wartość: 2460,00 PLN
2019-12-10 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
MUZZART Agata Domańska 62-020 Swarzędz, ul. Kórnicka 111:

Najem sali koncertowej

wartość: 246,00 PLN
2019-12-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Librus Sp. z o.o. sp. k. 40-153 Katowice, al. Korfantego 193:

Umowa na użytkowanie Librus Synergia

wartość: 2375,00 PLN
2019-12-02 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Teatr Muzyczny w Poznaniu 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e:

Najem harfy z Teatru Muzycznego do realizacji programu szkolnego.

wartość: 492,00 PLN
2019-11-21 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej 61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 8/33:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2019-11-21 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
TUTTI Agnieszka Modelska 62-020 Swarzędz ul. Porzeczkowa 16:

Najem sali koncertowej.

wartość: 369,00 PLN
2019-11-20 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczyciela oraz uczniów klasy saksofonu.

wartość: 586,81 PLN
10
2019-11-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych - nauka języka hiszpańskiego wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 7,87 PLN
2019-11-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Szkoła Języków Obcych Program sp. z o.o. 61-701 Poznań, ul. Fredry 1:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych - nauka języka angielskiego oraz języka niemieckiego wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 7,87 PLN
2019-11-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Prywatna Szkoła Perfekt Janusz Patynek 61-131 Poznań, ul. Katowicka 11D lok. 137:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych - nauka gry w szachy wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 7,87 PLN
2019-11-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Anna Bobrowska Cube 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 8/49:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z gier logicznych i strategicznych wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 7,87 PLN
2019-10-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Chopin-Paderewski Institute Piotr Szychowski 62-050 Mosina, ul. Głogowa 1a:

Najem sal lekcyjnych z fortepianem w celu umożliwienia ćwiczenia na instrumencie kursantom Chopin-Paderewski Institute Piotr Szychowski.

wartość: 600,00 PLN
2019-10-08 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Primex Przemysław Szukała 60-693 Poznań, ul. Drobnika 1:

Usługa przewozu uczniów szkoły na trasie siedziba szkoły - Termy Maltańskie.

wartość: 0,00 PLN
2019-10-07 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
RPK Anna Czekała 61-659 Poznań, ul. Pszczelna 2:

Usługa cateringu dla stołówki szkolnej.

wartość: 0,00 PLN
2019-09-25 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli fortepianu.

wartość: 670,00 PLN
6
2019-09-13 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Faber Jakub Szóstak, 62-095 Murowana Goślina, Trojanowo 18a,:

Prace remontowe w pomieszczeniu B112 szkoły.

wartość: 5774,88 PLN
2019-09-12 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Fabryka Sztuki 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82 lok. 312:

Najem sali koncertowej.

wartość: 861,00 PLN
2019-09-11 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzyczne, os. Wł. Łokietka 8/33, 61-616 Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2019-09-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Termy Maltańskie Sp. z o.o. Poznań, ul. Termalna 1:

Udostępnienie torów pływackich na zajęcia nauki pływania i doskonalenia umiejętności pływania dla uczniów szkoły.

wartość: 0,00 PLN
2019-08-30 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Rodzinna Pracownia Kulinarna - Cecylia Białas 61-626 Poznań, Al. Solidarności/ks. Mieszka I:

Usługa cateringu dla stołówki szkolnej.

wartość: 0,00 PLN
2019-08-26 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu:

Przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników szkoły.

wartość: 765,00 PLN
24
2019-08-26 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu:

Przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników szkoły.

wartość: 935,00 PLN
23
2019-07-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Gabinet Lekarski Grażyna Michałek ul. 3 Maja 47, 61-728 Poznań:

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników POSM I st. nr 2.

wartość: 0,00 PLN
2019-07-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Biuro Szkoleń i Doradztwa BHP Barbara Lewicka ul. Grochmalickiego 22/2, 61-606 Poznań:

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

wartość: 0,00 PLN
2019-07-11 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Styll Grom ZPUH Lidia Nieścierowicz Brody 71A, 64-310 Brody:

Wymiana instalacji odgromowej na budynku POSM I st. nr 2.

wartość: 36777,00 PLN
2019-07-05 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
CLEAN Paulina Andrzejewska ul. Gołuchowska 32, 61-417 Poznań:

Mycie okien i powierzchni przeszklonych w budynkach POSM I st. nr 2.

wartość: 4500,00 PLN
2019-05-20 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej os. Wł. Łokietka 8/33, 61-616 Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2019-05-14 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ESSI Sebastian Sitnicki Oddział ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań:

Jednorazowe zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w POSM I st. nr 2.

wartość: 233,70 PLN
2019-05-02 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ComRaid s.c. ul. Radosna 49/1, 60-593 Poznań:

Opieka nad systemem monitoringu wizyjnego

wartość: 1032,00 PLN
2019-03-01 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Przeprowadzenie wykładu w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu "W barokowym stylu"

wartość: 206,29 PLN
5
2019-01-17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Kazbud Krzysztof Nowak Poznań:

Przegląd techniczny budynków szkoły

wartość: 0,00 PLN
2019-01-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu:

Przeprowadzenie dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli kursu z zakresu pierwszej pomocy

wartość: 2465,00 PLN
4
2019-01-14 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Najem sali koncertowej

wartość: 1168,50 PLN
2019-01-03 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ComRaid s.c. Poznań:

Kompleksowa obsługa informatyczna, obsługa techniczna oraz aktualizacja stron internetowych szkoły,pełnienie obowiązków ASI.

wartość: 15940,80 PLN
2019-01-03 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Arkas Andrzej Klimczak:

Opieka serwisowa 6 szt. kserokopiarek

wartość: 2656,80 PLN
2019-01-01 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

wartość: 1845,00 PLN
2018-12-17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Polanka":

Najem sali lekcyjnej

wartość: 49,20 PLN
2018-12-17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2018-12-17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Librus Sp. z o.o. sp.k.:

Umowa na użytkowanie Librus Synergia

wartość: 2064,00 PLN
2018-11-22 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Fabryka Sztuki Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 738,00 PLN
2018-11-22 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Prywatna Szkoła Perfekt Janusz Patynek Poznań:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych - szachy, wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 8,33 PLN
2018-11-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
CUBE Anna Bobrowska:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z gier logicznych i strategicznych, wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 8,00 PLN
2018-11-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Najem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych - nauka języka hiszpańskiego, wyłącznie dla uczniów szkoły.

wartość: 8,00 PLN
2018-11-13 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Ruch Chrześcijański Mt28 Warszawa:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2018-11-08 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli sekcji instrumentów klawiszowych

wartość: 671,00 PLN
21
2018-11-05 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Prace porządkowe na terenie szkoły.

wartość: 84,00 PLN
20
2018-10-23 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli instrumentu zatrudnionych w szkole.

wartość: 595,00 PLN
16
2018-10-04 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2018-09-12 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji:

Najem boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej, placu zabaw położonych w Poznaniu przy ul. Gdańskiej 1, celem prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

wartość: 833,31 PLN
2018-09-07 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Usługi Sportowo-Rekreacyjne Bartosz Woźniak Skórzewo:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkoły.

wartość: 0,00 PLN
2018-09-05 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

Udostępnienie torów w celu nauki i doskonalenia umiejętności pławania dla uczniów szkoły.

wartość: 0,00 PLN
2018-09-04 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Primex Przemysław Szukała:

Usługa przewozu uczniów szkoły na trasie siedziba szkoły-Termy Maltańskie.

wartość: 0,00 PLN
2018-08-30 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
BONA FIDE STOWARZYSZENIE WIELKOPOLAN POZNAŃ:

Najem sali koncertowej.

wartość: 369,00 PLN
2018-08-22 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
EMSUF Mikołaj Szkudlarz Kiekrz:

Dostawa oraz montaż sufitu podwieszanego w salach A201 i B110

wartość: 17116,99 PLN
2018-08-21 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Gabinet lekarski Grażyna Michałek Poznań:

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników szkoły

wartość: 0,00 PLN
2018-08-21 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Biuro Szkoleń i Doradztwa BHP Barbara Lewicka Poznań:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

wartość: 0,00 PLN
2018-07-24 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
CLEAN Paulina Andrzejewska Poznań:

Mycie okien i powierzchni przeszklonych w budynkach szkoły.

wartość: 4500,00 PLN
2018-06-28 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Urząd Dozoru Technicznego:

Najem sali koncertowej

wartość: 246,00 PLN
2018-06-07 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2018-06-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja ARTE DEI SUONATORI Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 738,00 PLN
2018-06-05 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
IceMed Marta Stachowiak Poznań:

Zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych.

wartość: 160,00 PLN
2018-05-11 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 369,00 PLN
2018-05-07 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Polanka":

Najem sali lekcyjnej

wartość: 49,20 PLN
2018-04-25 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Cooperate Art Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 492,00 PLN
2018-03-16 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Usługi Sportowo-Rekreacyjne Bartosz Woźniak Skórzewo:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkoły.

wartość: 0,00 PLN
2018-03-16 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Przygotowanie i wykonanie swoich utworów muzycznych podczas koncertu w ramach obchodów Złotego Jubileuszu Szkoły.

wartość: 879,00 PLN
10
2018-03-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Fabryka Sztuki Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 738,00 PLN
2018-03-12 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

Udostępnienie torów w celu nauki pływania i doskonalenia umiejętności pływania dla uczniów szkoły

wartość: 0,00 PLN
2018-03-09 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Fabryka Sztuki Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 307,50 PLN
2018-02-28 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu:

Kurs z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli szkoły.

wartość: 1800,00 PLN
1
2018-02-28 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Primex Przemysław Szukała:

Przewóz uczniów autokarem.

wartość: 0,00 PLN
2018-02-02 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
TODO Usługi instalacyjno-budowlane Przemysław Przyborowski Poznań:

Usunięcie awarii kanalizacji w toalecie damskiej

wartość: 393,60 PLN
2018-02-01 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Świadczenie uslugi Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 307,50 PLN
2018-01-31 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Remet Mieczysław Przyborowski:

Prace naprawcze instalacji gazowej w budynku szkoły

wartość: 2355,87 PLN
2018-01-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Arkas Andrzej Klimczak:

Opieka serwisowa kserokopiarek szkolnych

wartość: 0,00 PLN
2018-01-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Katarzyna Rona-Olszewska:

Najem sali gimnastycznej na zajęcia pozalekcyjne - nauka tańca

wartość: 164,27 PLN
2018-01-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Krzysztof Nowak KAZBUD:

umowa na wykonanie przeglądów technicznych budynków szkoły

wartość: 0,00 PLN
2018-01-18 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Najem sali lekcyjnej - zajęcia pozalekcyjne szachy

wartość: 5,47 PLN
2018-01-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Fabryka Sztuki:

Najem sali koncertowej

wartość: 984,00 PLN
2018-01-09 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Aquanet:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ComRaid s.c. Poznań:

Kompleksowa obsługa informatyczna szkoły, obsługa techniczna oraz aktualizacja stron internetowych, pełnienie obowiązków ASI

wartość: 15202,80 PLN
2017-12-29 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
AirCity Krzysztof Arkadiusz Janukowicz:

Dostęp do sieci Internet

wartość: 14,76 PLN
2017-12-22 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Condor Piotr Szymaś:

Prace remontowe w pomieszczeniach szatni w piwnicy budynku związane z zalaniem pomieszczeń w wyniku awarii wody

wartość: 11726,00 PLN
2017-12-13 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Katowice:

Umowa na użytkowanie Librus Synergia

wartość: 2006,00 PLN
2017-12-11 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem sali koncertowej w dniu 20.12.2017 w godzinach 17.30-20.00

wartość: 461,25 PLN
2017-10-17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem sali koncertowej

wartość: 553,50 PLN
2017-10-16 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Fabryka Sztuki:

Najem sali koncertowej

wartość: 3690,00 PLN
2017-10-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
TODO Przemysław Przyborowski:

Prace naprawcze kanalizacyjne, naprawa drzwi wejściowych do węzła cieplnego budynku szkoły

wartość: 781,05 PLN
2017-08-11 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Condor Piotr Szymaś:

Prace remontowe w pomieszczeniu sali gimnastycznej

wartość: 6103,00 PLN
2017-08-02 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Condor Piotr Szymaś:

Prace remontowe w pomieszczeniach szatni w piwnicy budynku B

wartość: 6962,65 PLN
2017-07-27 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Biuro Szkoleń i Doradztwa BHP Barbara Lewicka Poznań:

Swiadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

wartość: 0,00 PLN
2017-07-25 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Gabinet Lekarski Grażyna Michałek Poznań:

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich pracowników szkoły

wartość: 0,00 PLN
2017-07-24 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
DJ PRO Tomasz Wawrzyniak:

Rozbudowa nagłośnienia oraz oświetlenia w sali koncertowej

wartość: 16162,20 PLN
2017-07-24 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Elektro-Mar Mariusz Jarnut:

Wymiana i modrnizacja instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej

wartość: 14716,95 PLN
2017-07-14 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Ryszard Pluciński Zakład Posadzkarski:

Wykonanie renowacji parkietu oraz malowanie kolorowych linii boisk w sali gimnastycznej

wartość: 18444,01 PLN
2017-06-20 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem auli

wartość: 738,00 PLN