Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-02-11 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Eraf Mateusz Dorna:

zlecenie usunięcia zalegającego śniegu z dachu budynku 

wartość: 1200,00 PLN
2021-02-09 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

zakupu i wymiana niedziałającego oświetlenia awaryjnego w budynku

wartość: 1400,00 PLN
2021-02-09 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHU ŻAR-PLUS Piotr Nowaczyk:

okresowy przegląd stanu technicznego gaśnic i węży hydrantowych wewnętrznych w budynku Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

wartość: 86,10 PLN
2021-01-13 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POŻARNIK, Mariusz Zmysłowski:

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku

wartość: 500,00 PLN
2020-12-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Fire Com Service Sp. J.:

przeprowadzenie okresowego przeglądu sprawności instalacji przeciwpożarowej i systemu oddymiania

wartość: 307,50 PLN
2020-12-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

przeprowadzenie okresowego przeglądu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawności przeciwpożarowego wyłącznika prądu

wartość: 180,00 PLN
2020-12-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TOS-INSTAL Łukasz Bączyk:

montaż armatury łazienkowej

wartość: 1600,00 PLN
2020-11-17 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AGD SERWIS Piotr Staszewski:

usunięcie awarii pralki użytkowanej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

wartość: 220,00 PLN
2020-11-13 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pracownia Diagnostyki Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. Małgorzata Klecka:

przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych

wartość: 1200,00 PLN
2020-10-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ADI-DACH Pokrycia dachowe Adrian Grześkowiak:

naprawa uszkodzonej częsci dachu budynku

wartość: 3813,00 PLN
2020-10-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:

przeprowadzenie 2 szkoleń dla rodziców zastępczych

wartość: 4305,00 PLN
2020-10-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TOS-INSTAL Łukasz Bączyk:

usunięcie odpływowej awarii hydraulicznej w budynku

wartość: 1200,00 PLN
2020-09-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Domarant:

wykonanie i montaż 5 rolet wewnętrznych na oknach w budynku placówki

wartość: 884,00 PLN
2020-08-17 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu:

przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych
i wentylacyjnych

wartość: 1476,00 PLN
2020-06-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
KLIMA MASTER p. Tomasz Stróżniak, ul. Polska 82, 60-401 Poznań:

przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego klimatyzatora w serwerowni Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu

wartość: 369,00 PLN
2020-05-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
INEA:

świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 2194,10 PLN
2020-05-25 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

przeprowadzenia okresowej, rocznej kontroli obiektu budowlanego CWR "Swoboda" oraz terenu ogrodu i placu zabaw przynależnego ww. instytucji

wartość: 1400,00 PLN
2020-03-06 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
BEST-AUDIO:

zakup i montaż sprzętu audio-wizualnego umożliwijacego organizację pomieszczenia spotkań monitorowanych

wartość: 18490,59 PLN
2020-02-26 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych:

wykonywanie badań profilaktycznych, wykonywanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, uczestnictwo w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie szczepień ochronnych 

wartość: 2709,00 PLN
2020-02-26 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHU ŻAR-PLUS Piotr Nowaczyk, ul. Szkolna 41, 62-020 Łowęcin:

okresowy przegląd stanu technicznego i gaśnic i węży hydrantowych wewnętrznych w budynku Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

wartość: 86,10 PLN
2020-02-17 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
LIDER - Aleksander Zaporowski, ul. Jeziorna 18, 62-045 Pniewy:

usunięcie awarii - uszkodzonej instalacji hydraulicznej w pokoju nr 106 w CWR "Swoboda" oraz przywrócenie pomieszczenia do stanu używalności (zatynkowanie ubytków, pomalowanie pokoju)

wartość: 4500,00 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Mięsny sp. J Konarczak:

dostarczanie mięsa i jego przetworów

wartość: 23460,76 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SERMAR Sp. Z.o.o.:

dostarczanie nabiału i przteworów mlecznych 

wartość: 20588,27 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak:

dostarczanie pieczywa

wartość: 9920,89 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AKMAAR P.P.H.U. Warzywa-Owoce:

dostawa owoców i warzyw

wartość: 22241,35 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ARKAS Andrzej Klimczak:

usługi serwisowe sprzetu biurowego

wartość: 11997,77 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RW LIFT Robert Woźniak:

konserwacja dźwigu towarowego

wartość: 1599,00 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HYDZIK.PL Witold Hydzik:

wykonywanie usług informatycznych

wartość: 33019,35 PLN
2019-12-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POCZTA POLSKA:

usługi pocztowe

wartość: 17925,85 PLN
2019-12-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SOLID GROUP:

uslugi ochrony mienia

wartość: 1033,22 PLN
2019-12-05 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Fire Com Service:

okresowy przegląd stanu technicznego instalacji ppoż

wartość: 246,00 PLN
2019-11-20 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

okresowy przegląd natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku

wartość: 180,00 PLN
2019-11-14 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
OR Serwis Łukasz Nowak:

usunięcie awarii okien w budynku

wartość: 615,00 PLN
2019-11-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ENEA:

dostawa energii elektrycznej

wartość: 19550,16 PLN
2019-10-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POLKOMTEL:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 5513,39 PLN
2019-10-21 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TOMEX - Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji:

przeprowadzenie dezynsekcji w budynku

wartość: 8800,00 PLN
2019-10-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Julita Monika Wojciechowska:

Wygłoszenie prelekcji pt. "Rodzina razem przy stole - po co i jak to robić ? Korzyści i trudności organizacji wspólnych posiłków",

w czasie konferencji pt. "Być świadomym rodzicem zastępczym" organizowanej przez CWR "Swoboda".

wartość: 1000 PLN
2019-10-09 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SERWUS:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 3773,68 PLN
2019-09-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
P.T. "SZYMEX":

modernizacja centralki telefonicznej w budynku CWR "Swoboda"

wartość: 18164,50 PLN
2019-08-12 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TOMEX - Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji:

przeprowadzenie dezynsekcji w budynku

wartość: 660,00 PLN
2019-07-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SYSTEM-BUD Edyta Śpiewak:

usunięcie awarii - wymiana drzwi wejściowych do budynku

wartość: 4751,00 PLN
2019-05-20 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biurem Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

Zlecenie przeprowadzenia okresowej, rocznej kontroli obiektu budowlanego CWR "Swoboda" oraz przynależnego  placu zabaw 

wartość: 1400 PLN
2019-03-12 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ASKO Andrzej Musiał Wojciech Radziejewski Spółka Jawna:

Wykonanie szafy przesuwnej w Mieszkaniu II w Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

wartość: 3500 PLN
2019-03-11 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
KLIMA MASTER Tomasz Stróżniak:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego klimatyzatora w serwerowni w Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

wartość: 369 PLN
2019-03-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Agata Gałka:

Wspieranie wychowawców w czasie indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi w placówce oraz podczas spacerów.

wartość: 1216 PLN
2019-02-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poradnia Medycyny Pracy "JEŻYCE":

wykonywanie badań profilaktycznych, wykonywanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, uczestnictwo w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie szczepień ochronnych 

wartość: 1650,00 PLN
2019-02-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poradnia Medycyny Pracy "JEŻYCE":

wykonywanie badań profilaktycznych, wykonywanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, uczestnictwo w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie szczepień ochronnych 

wartość: 2875,00 PLN
2019-01-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HEL Elektryka-Hydraulika Wojciech Blachnierek:

Przeprowadzenie zmian w instalacji elektrycznej w serwerowni Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda".

wartość: 150 PLN
2019-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ŻAR-PLUS Piotr Nowaczyk:

przeglądy, naprawy, legalizacje oraz ładowanie sprzętu gaśniczego, przeglądy, naprawy, badania ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych

wartość: 184,50 PLN
2019-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pływalnia Miejska "ATLANTIS":

udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży

wartość: 3915,12 PLN
2019-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ARKAS Andrzej Klimczak:

usługi serwisowe sprzetu biurowego

wartość: 9570,41 PLN
2019-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RW LIFT Robert Woźniak:

konserwacja dźwigu towarowego

wartość: 1795,80 PLN
2019-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HYDZIK.PL Witold Hydzik:

wykonywanie usług informatycznych

wartość: 26783,94 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AQUANET:

usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków

wartość: 16141,18 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
VEOLIA:

energia cieplna i ciepła woda użytkowa

wartość: 59338,53 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Mięsny sp. J Konarczak:

dostarczanie mięsa i jego przetworów

wartość: 20479,11 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SERMAR Sp. Z.o.o.:

dostarczanie nabiału i przteworów mlecznych 

wartość: 19126,36 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak:

dostarczanie pieczywa

wartość: 7423,64 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Apteka Dla Ciebie:

zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe

wartość: 19123,33 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AQUANET:

usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków

wartość: 12213,73 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu:

przeglądy i kontrola szczelności urządzeń i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wraz z wykonywaniem usług kominiarskich

wartość: 1476,00 PLN
2019-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto":

wykonywanie badań profilaktycznych, wykonywanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, uczestnictwo w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie szczepień ochronnych 

wartość: 1290,00 PLN
2018-12-11 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja zimowiska z programem profilaktyki zagrożeń społecznych

wartość: 8988,00 PLN
2018-12-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Wiesław Sokoluk:

Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych pt. "Rozwój seksualny dzieci i młodzieży"

wartość: 1400,00 PLN
2018-11-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Sunnyline Computer Products Poland Sp. z.o.o.:

Wykonanie usługi:prześledzenia tras kablowych sieci komputerowej, naniesienia umiejscowienia istniejących gniazd sieciowych, ewidencji aktywnego sprzętu sieciowego, sprawdzenia poprawności połączeń i spełnienia norm

wartość: 1476 PLN
2018-11-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Magdalena Inczewska:

Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych pt. "Żywienie dzieci i młodzieży"

wartość: 500,00 PLN
2018-11-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Artur Lipiński:

Uzupełnienie treści wykładu pt. "Przestępczość wśród młodzieży oraz odpowiedzialność rodziców zastępczych i biologicznych za czyny niedozwolone i przestępstwa dzieci "

wartość: 250,00 PLN
2018-11-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ASKO Andrzej Musiał Wojciech Radziejewski Spółka jawna:

Wykonanie szafy przesuwnej

wartość: 2400 PLN
2018-11-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Firma Remontowo-Budowlana Łukasz Szala:

Wykonanie izolacji i wymiana płytek ceramicznych w łazience w Mieszkaniu II

wartość: 1590 PLN
2018-11-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POŻARNIK Mariusz Zmysłowski:

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

wartość: 1200 PLN
2018-11-14 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

wartość: 180 PLN
2018-11-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Kominiarskie Michał Bartoszkiewicz:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych

wartość: 1300 PLN
2018-10-23 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Artur Lipiński:

Wygłoszenie prelekcji pt. "Przestępczość wśród młodzieży oraz odpowiedzialność rodziców zastępczych i biologicznych za czyny niedozwolone i przestępstwa dzieci " na konferencji "Rodzina zastępcza

- lepsze jutro"

wartość: 1780,00 PLN
2018-10-23 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Gabriel Majchrzak:

Wygłoszenie prelekcji pt. "Niemożliwe nie istnieje" na konferencji "Rodzina zastępcza- lepsze jutro"

wartość: 1000 PLN
2018-10-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TAMAK Maciej Małaczyński:

dostawa artykułów czystościowych

wartość: 2495,43 PLN
2018-10-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. Z. o.o.:

dostawa artykułów gospodarczych

wartość: 875,65 PLN
2018-08-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
J-COM Serwis Jacek Rutkowski:

Przeprowadzenie naprawy i serwisu lampy w projektorze  

wartość: 990 PLN
2018-08-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHU WIRMET Robert Gogulski:

Przeprowadzenie okresowego, rocznego przeglądu systemu oddymiania 

wartość: 307,5 PLN
2018-06-26 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Aleksandra Kasperek:

Przeprowadzenie warsztatu dla osób opiniujących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

wartość: 400,00 PLN
2018-05-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PRZEWOZY TURYSTYCZNE:

usługa transportowa Poznań - Malbork - Poznań

wartość: 2800 PLN
2018-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
NADZORY I KOSZTORYSOWANIE Zdzisław Kaczmarek:

Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli obiektu budowlanego CWR "Swoboda" oraz terenu ogrodu i placu zabaw przynależnego  instytucji

wartość: 984 PLN
2018-02-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Ewa Przybyła:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji kadrowo-księgowo-płacowej oraz sporządzenie tabeli wynagrodzeń pracowników.

wartość: 3000,00 PLN
2018-02-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Centrum Podróży Masz Wakacje:

Zimowy Obóz Konstuktorów LEGO - Kaszuby

wartość: 1167 PLN
2018-02-07 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ASKO Andrzej Musiał Wojciech Radziejewski:

montaż szafy przesuwnej

wartość: 2800 PLN
2018-02-07 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HYDROINSTAL Patryk Konieczny:

usunięcie awarii hydraulicznej

wartość: 1722 PLN
2018-02-06 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja kolonii z programem profilaktyki i zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży

wartość: 699 PLN
2018-02-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HTS AMA sp. z.o.o.:

usługi prania i maglowania bielizny pościolowej

wartość: 1392,09 PLN
2018-01-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja zimowiska z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży

wartość: 1398 PLN
2018-01-16 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Mięsny sp. J Konarczak:

dostarczanie mięsa i jego przetworów

wartość: 14605,6 PLN
2018-01-16 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AQUANET:

usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków

wartość: 12629,79 PLN
2018-01-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PPHU Tel. - Poż ISKRA:

przeglądy, naprawy, legalizacje oraz ładowanie sprzętu gaśniczego, przeglądy, naprawy, badania ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych

wartość: 160,37 PLN
2018-01-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Jacek Libudzic:

transport dzieci i opiekunów na pływalnię 

wartość: 560 PLN
2018-01-05 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pływalnia Miejska "ATLANTIS":

udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży

wartość: 3152,28 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SERMAR Sp. Z.o.o.:

dostarczanie nabiału i przetworów mlecznych 

wartość: 15314,92 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PIEKARNIA-CUKEIRNIA Jacek Błaszkowiak:

dostarczanie pieczywa

wartość: 5148,58 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Apteka Dla Ciebie:

zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe

wartość: 12024,8 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ARKAS Andrzej Klimczak:

usługi serwisowe sprzętu biurowego

wartość: 13479,03 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RW LIFT Robert Woźniak:

konserwacja dźwigu towarowego

wartość: 7454,01 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
BHP Biuro Usługowo - Szkoleniowe Dariusz Kniat:

kompleksowa usługa obsługi w zakresie wykonywania zadań na podstawie art. 237 Kodeksu Pracy i pozostałych zadań służby BHP

wartość: 1726 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biuro Usług Informatyczno-Rozliczeniowych "PRIMO":

wykonywanie usług informatycznych

wartość: 17192 PLN