Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-05-20 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biurem Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

Zlecenie przeprowadzenia okresowej, rocznej kontroli obiektu budowlanego CWR "Swoboda" oraz przynależnego  placu zabaw 

wartość: 1400 PLN
2019-03-12 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ASKO Andrzej Musiał Wojciech Radziejewski Spółka Jawna:

Wykonanie szafy przesuwnej w Mieszkaniu II w Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

wartość: 3500 PLN
2019-03-11 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
KLIMA MASTER Tomasz Stróżniak:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego klimatyzatora w serwerowni w Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

wartość: 369 PLN
2019-03-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Agata Gałka:

Wspieranie wychowawców w czasie indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi w placówce oraz podczas spacerów.

wartość: 1216 PLN
2019-01-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HEL Elektryka-Hydraulika Wojciech Blachnierek:

Przeprowadzenie zmian w instalacji elektrycznej w serwerowni Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda".

wartość: 150 PLN
2018-12-11 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja zimowiska z programem profilaktyki zagrożeń społecznych

wartość: 8988,00 PLN
2018-12-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Wiesław Sokoluk:

Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych pt. "Rozwój seksualny dzieci i młodzieży"

wartość: 1400,00 PLN
2018-11-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Sunnyline Computer Products Poland Sp. z.o.o.:

Wykonanie usługi:prześledzenia tras kablowych sieci komputerowej, naniesienia umiejscowienia istniejących gniazd sieciowych, ewidencji aktywnego sprzętu sieciowego, sprawdzenia poprawności połączeń i spełnienia norm

wartość: 1476 PLN
2018-11-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Magdalena Inczewska:

Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych pt. "Żywienie dzieci i młodzieży"

wartość: 500,00 PLN
2018-11-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Artur Lipiński:

Uzupełnienie treści wykładu pt. "Przestępczość wśród młodzieży oraz odpowiedzialność rodziców zastępczych i biologicznych za czyny niedozwolone i przestępstwa dzieci "

wartość: 250,00 PLN
2018-11-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ASKO Andrzej Musiał Wojciech Radziejewski Spółka jawna:

Wykonanie szafy przesuwnej

wartość: 2400 PLN
2018-11-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Firma Remontowo-Budowlana Łukasz Szala:

Wykonanie izolacji i wymiana płytek ceramicznych w łazience w Mieszkaniu II

wartość: 1590 PLN
2018-11-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POŻARNIK Mariusz Zmysłowski:

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

wartość: 1200 PLN
2018-11-14 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

wartość: 180 PLN
2018-11-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Kominiarskie Michał Bartoszkiewicz:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych

wartość: 1300 PLN
2018-10-23 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Artur Lipiński:

Wygłoszenie prelekcji pt. "Przestępczość wśród młodzieży oraz odpowiedzialność rodziców zastępczych i biologicznych za czyny niedozwolone i przestępstwa dzieci " na konferencji "Rodzina zastępcza

- lepsze jutro"

wartość: 1780,00 PLN
2018-10-23 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Gabriel Majchrzak:

Wygłoszenie prelekcji pt. "Niemożliwe nie istnieje" na konferencji "Rodzina zastępcza- lepsze jutro"

wartość: 1000 PLN
2018-10-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TAMAK Maciej Małaczyński:

dostawa artykułów czystościowych

wartość: 2495,43 PLN
2018-10-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. Z. o.o.:

dostawa artykułów gospodarczych

wartość: 875,65 PLN
2018-08-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
J-COM Serwis Jacek Rutkowski:

Przeprowadzenie naprawy i serwisu lampy w projektorze  

wartość: 990 PLN
2018-08-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHU WIRMET Robert Gogulski:

Przeprowadzenie okresowego, rocznego przeglądu systemu oddymiania 

wartość: 307,5 PLN
2018-06-26 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Aleksandra Kasperek:

Przeprowadzenie warsztatu dla osób opiniujących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

wartość: 400,00 PLN
2018-05-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PRZEWOZY TURYSTYCZNE:

usługa transportowa Poznań - Malbork - Poznań

wartość: 2800 PLN
2018-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
NADZORY I KOSZTORYSOWANIE Zdzisław Kaczmarek:

Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli obiektu budowlanego CWR "Swoboda" oraz terenu ogrodu i placu zabaw przynależnego  instytucji

wartość: 984 PLN
2018-02-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Ewa Przybyła:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji kadrowo-księgowo-płacowej oraz sporządzenie tabeli wynagrodzeń pracowników.

wartość: 3000,00 PLN
2018-02-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Centrum Podróży Masz Wakacje:

Zimowy Obóz Konstuktorów LEGO - Kaszuby

wartość: 1167 PLN
2018-02-07 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ASKO Andrzej Musiał Wojciech Radziejewski:

montaż szafy przesuwnej

wartość: 2800 PLN
2018-02-07 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HYDROINSTAL Patryk Konieczny:

usunięcie awarii hydraulicznej

wartość: 1722 PLN
2018-02-06 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja kolonii z programem profilaktyki i zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży

wartość: 699 PLN
2018-02-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HTS AMA sp. z.o.o.:

usługi prania i maglowania bielizny pościolowej

wartość: 1392,09 PLN
2018-01-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja zimowiska z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży

wartość: 1398 PLN
2018-01-16 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Mięsny sp. J Konarczak:

dostarczanie mięsa i jego przetworów

wartość: 14605,6 PLN
2018-01-16 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AQUANET:

usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków

wartość: 12629,79 PLN
2018-01-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PPHU Tel. - Poż ISKRA:

przeglądy, naprawy, legalizacje oraz ładowanie sprzętu gaśniczego, przeglądy, naprawy, badania ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych

wartość: 160,37 PLN
2018-01-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Jacek Libudzic:

transport dzieci i opiekunów na pływalnię 

wartość: 560 PLN
2018-01-05 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pływalnia Miejska "ATLANTIS":

udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży

wartość: 3152,28 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SERMAR Sp. Z.o.o.:

dostarczanie nabiału i przetworów mlecznych 

wartość: 15314,92 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PIEKARNIA-CUKEIRNIA Jacek Błaszkowiak:

dostarczanie pieczywa

wartość: 5148,58 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Apteka Dla Ciebie:

zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe

wartość: 12024,8 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ARKAS Andrzej Klimczak:

usługi serwisowe sprzętu biurowego

wartość: 13479,03 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RW LIFT Robert Woźniak:

konserwacja dźwigu towarowego

wartość: 7454,01 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
BHP Biuro Usługowo - Szkoleniowe Dariusz Kniat:

kompleksowa usługa obsługi w zakresie wykonywania zadań na podstawie art. 237 Kodeksu Pracy i pozostałych zadań służby BHP

wartość: 1726 PLN
2018-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biuro Usług Informatyczno-Rozliczeniowych "PRIMO":

wykonywanie usług informatycznych

wartość: 17192 PLN
2018-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto":

wykonywanie badań profilaktycznych, wykonywanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, uczestnictwo w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie szczepień ochronnych 

wartość: 4358 PLN
2017-12-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SOLID GROUP:

usługi ochrony mienia

wartość: 947,1 PLN
2017-12-27 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POCZTA POLSKA:

usługi pocztowe

wartość: 17312,23 PLN
2017-12-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RHENUS DATA Office Polska sp. z.o.o.:

jednorazowa usługa niszczenia dokumentów

wartość: 246 PLN
2017-11-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ENEA:

dostawa energii elektrycznej

wartość: 17146,34 PLN
2017-11-13 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PGNiG:

dostawa gazu

wartość: 1148,04 PLN
2017-10-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Wiesław Sokoluk:

Wygłoszenie prelekcji dla rodziców zastępczych pt. "Zasady interwencji w przypadku problemów seksuologicznych dzieci i młodzieży - rola opiekunów, specjalistów i szkoły".

wartość: 1200,00 PLN
2017-09-21 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
FOX TRAVEL:

transport dzieci i ich opiekunów - trasa Poznań-Rogowo-Poznań

wartość: 600 PLN
2017-08-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
FOX TRAVEL:

transport dzieci i ich opiekunów - trasa Poznań-Gdańsk-Poznań

wartość: 2750 PLN
2017-08-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Batkowski:

remont pomieszczenia sanitarnego w M II

wartość: 9171,72 PLN
2017-07-12 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
USŁUGI POMIAROWE Dariusz Barański:

naprawa lampy oświetleniowej, awaryjnej

wartość: 698,89 PLN
2017-06-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Joanna Cieszyńska-Promińska:

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej

wartość: 150 PLN
2017-06-09 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Batkowski:

malowanie klatki schodowej w budynku CWR "Swoboda"

wartość: 4450,13 PLN
2017-05-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja kolonii z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży 

wartość: 2940 PLN
2017-05-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POLKOMTEL:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 2051,5 PLN
2017-05-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POLKOMTEL:

usługi telefonii komórkowej

wartość: 207,56 PLN
2017-05-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
KOGUT - PARKIETY Artur Piechowiak:

cyklinowanie i lakierowanie podłogi w częściach wspólnych M I i M II

wartość: 6840 PLN
2017-05-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHUP ELBRAM:

położenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną 

wartość: 5116,8 PLN
2017-05-08 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
FIT PARK sp. Z.o.o.:

dostawa i montaż siłowni zewnętrznej

wartość: 3321 PLN
2017-04-12 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Apteka Dla Ciebie:

zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe

wartość: 8640,62 PLN
2017-03-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Stolarskie Ireneusz Rozpłochowski:

montaż wysuwanej szafki kuchennej w M II

wartość: 300 PLN
2017-03-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
DOMARANT:

montaż rolet w pomieszczeniach w MII

wartość: 925 PLN
2017-03-07 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TRISEM:

wymiana czujki dymowej, wymiana zawiasów w drzwiach przeciwpożarowych

wartość: 713,4 PLN
2017-03-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Stowarzyszenie TOP TAXI:

stałe usługi przewozowe

wartość: 3319,12 PLN
2017-02-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SERMAR Sp. Z.o.o.:

dostarczanie nabiału i przteworów mlecznych 

wartość: 17392,94 PLN
2017-02-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ZM Mielcarek sp. z.o.o. spółka komandytowa:

dostarczanie mięsa i jego przetworów

wartość: 18677,7 PLN
2017-02-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak:

dostarczanie pieczywa

wartość: 5980,45 PLN
2017-02-21 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Usługi Stolarskie Ireneusz Rozpłochowski:

usługi stolarskie - wykonanie szafy wnękowej - MII

wartość: 1100 PLN
2017-02-13 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AUDYTEL:

usługa utrzymania Systemu Zarządzania Energią

wartość: 168 PLN
2017-02-07 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Elektroinstalacyjny Maciej Madajczak:

modernizacja instalacji elektrycznej w M II po pożarze 

wartość: 1008,60 PLN
2017-01-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
MCP Włóczykij:

organizacja zimowiska z programem profilatyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży

wartość: 1498 PLN
2017-01-24 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Anna Olejniczak:

prace księgowe

wartość: 500,00 PLN
2017-01-20 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ARKAS Andrzej Klimczak:

usługi serwisowe sprzętu biurowego

wartość: 13680,72 PLN
2017-01-19 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
VARIANT:

wymiana okuć do skrzydła okna w M II - zamówienie nr 0153/17

wartość: 136,53 PLN
2017-01-17 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
VARIANT:

wymiana okna w pokoju w M II  - usunięcie szkód po pożarze - zamówienie nr 0114/17

wartość: 1140,97 PLN
2017-01-16 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Jacek Libudzic:

transport dzieci i opiekunów na pływalnię 

wartość: 480 PLN
2017-01-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PPHU Tel. - Poż ISKRA:

przeglądy, naprawy, legalizacje oraz ładowanie sprzętu gaśniczego, przeglądy, naprawy, badania ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych

wartość: 230,4 PLN
2017-01-09 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AQUANET:

usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków

wartość: 15990,31 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pływalnia Miejska "ATLANTIS":

udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży

wartość: 2898 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
NADZORY I KOSZTORYSOWANIE Zdzisław Kaczmarek:

nadzór budowlany

wartość: 1250 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HTS AMA sp. z.o.o.:

usługi prania i maglowania bielizny pościelowej

wartość: 3336,71 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
P.H.U.T. "ULTEX" Mariusz Talarski:

usługi utylizacji , usuwania i transportu  odpadów medycznych i przeterminowanych leków 

wartość: 86,4 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto":

wykonywanie badań profilaktycznych, wykonywanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, uczestnictwo w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie szczepień ochronnych 

wartość: 4041 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RW LIFT Robert Woźniak:

konserwacja dźwigu towarowego

wartość: 1728,15 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
BHP Biuro Usługowo - Szkoleniowe Dariusz Kniat:

kompleksowa usługa obsługi w zakresie wykonywania zadań na podstawie art. 237 Kodeksu Pracy i pozostałych zadań służby BHP

wartość: 5904 PLN
2017-01-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biuro Usług Informatyczno-Rozliczeniowych "PRIMO":

wykonywananie usług informatycznych 

wartość: 14400 PLN
2016-12-29 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
SOLID GROUP:

usługi ochrony mienia

wartość: 1033,2 PLN
2016-12-27 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
POCZTA POLSKA:

usługi pocztowe 

wartość: 16371,9 PLN
2016-12-15 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PGNiG:

dostawa gazu

wartość: 3047,49 PLN
2016-12-14 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Zakład Elektroinstalacyjny Maciej Madajczak:

wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia ewakuacyjnego

wartość: 1500 PLN
2016-11-18 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
TRISEM Spółka z o.o.:

wymiana uszkodzonej centrali sterującej okna dymowego

wartość: 2269,35 PLN
2016-11-02 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biuro Usług Informatyczno - Rozliczeniowych "PRIMO":

usługi informatyczne

wartość: 1100 PLN
2016-10-20 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
osoba fizyczna:

wygłoszenie prelekcji wraz z prezentacją multimedialną w czasie konferencji organizowanej przez CWR

wartość: 800 PLN
2016-10-20 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
osoba fizyczna:

wygłoszenie prelekcji w czasie konferencji organizowanej przez CWR

wartość: 1070 PLN
2016-10-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHUP ELBRAM Jacek Nowak:

zalożenie wentylatorów mechanicznych w łazienkach w Mieszkaniu nr 1 i 2

wartość: 246 PLN
2016-09-26 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ComRaid s.c.:

wykonanie strony internetowej zgodnie ze standardami WCAG 2.0

wartość: 2460 PLN
2016-09-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Wolters Kluwer S.A.:

licencja rozrachunki

wartość: 2286,31 PLN